Mapa-polski-uchwała-antysmogowa-MAJ-2020

 

Uchwały antysmogowe – stan na 11 maja 2020


Województwo małopolskie

Uchwała z dnia 23 stycznia 2017 r.

Węgiel kamienny

 • Dopuszczony udział masowy WK o ziarnie 0-3 mm mniejszy od 15%
 • Zakaz mułów i flotów i mieszanek z ich udziałem

Węgiel brunatny

 • Dopuszczony udział masowy WB o ziarnie 0-3 mm mniejszy od 15%

Drewno

 • Dopuszczona biomasa o wilgotności w stanie roboczym mniejszej od 20%

Kotły na paliwa stałe

 • od 1 lipca 2017 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu i być kotłami automatycznymi lub zgazowującymi
 • od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kotły 3,4 ,5 klasy i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić kotły pozaklasowe)
 • od 1 stycznia 2027 można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przez wejściem w życie uchwały) i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy)

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)

 • od 1 lipca 2017 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu
 • od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu lub sprawności większej od 80% (do tej pory wszystkie inne należy wymienić lub doposażyć w odpylanie do poziomu ekoprojektu)

LINK DO UCHWAŁY:

Województwo małopolskie: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2017/787/akt.pdf

Miasto Kraków: https://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1159347.html


Województwo śląskie

z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Węgiel kamienny

 • Dopuszczony udział masowy WK o ziarnie 0-3 mm mniejszy od 15%
 • Zakaz mułów i flotów i mieszanek z ich udziałem

Węgiel brunatny

 • Zakaz WB oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem WB

Drewno

 • Dopuszczona biomasa o wilgotności w stanie roboczym mniejszej od 20%

Kotły na paliwa stałe

 • od 1 września 2017 nowe kotły muszą spełniać wymagania minimum 5 klasy
 • od 1 stycznia 2022 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 10 lat (do tej pory należy wymienić starsze i nieposiadające tabliczki znamionowej)
 • od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 5 lat (do tej pory należy wymienić starsze)
 • od 1 stycznia 2026 można eksploatować tylko kotły 3,4,5 klasy i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe)
 • od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy)

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)

 • od 1 września 2017 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu
 • od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu lub sprawności większej od 80% (do tej pory wszystkie inne należy wymienić lub doposażyć w odpylanie do poziomu ekoprojektu)

LINK DO UCHWAŁY:

Województwo śląskie: https://archiwum-bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/04/10/1491823372.pdf


Województwo dolnośląskie

z dnia 30 listopada 2017 r.

Węgiel kamienny

 • Zakaz węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm
 • Zakaz mułów i flotów i mieszanek z ich udziałem

Węgiel brunatny

 • Zakaz WB oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem WB

Drewno

 • Dopuszczona biomasa o wilgotności w stanie roboczym mniejszej od 20%

Kotły na paliwa stałe

 • od 1 lipca 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania minimum 5 klasy
 • od 1 lipca 2024 można eksploatować tylko kotły 3,4,5 klasy i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić wszystkie pozaklasowe)
 • od 1 lipca 2028 eksploatować można tylko kotły minimum 5 klasy

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)

 • od 1 lipca 2018 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu

LINK DO UCHWAŁY:

Województwo dolnośląskie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument_druk.php?iddok=42335&idmp=14&r=r


Województwo mazowieckie

z dnia 24 października 2017 r.

Węgiel kamienny

 • Zakaz węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm
 • Zakaz mułów i flotów i mieszanek z ich udziałem

Węgiel brunatny

 • Zakaz WB oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem WB

Drewno

 • Dopuszczona biomasa o wilgotności w stanie roboczym mniejszej od 20%

Kotły na paliwa stałe

 • od 11 listopada 2017 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu
 • od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kotły 3,4, 5 klasy i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić kotły pozaklasowe)
 • od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przez wejściem w życie uchwały mogą być użytkowane do końca żywotności) i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy)

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)

 • od 11 listopada 2017 nowe piece/ kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu
 • od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub doposażyć w odpylanie)

LINK DO UCHWAŁY:

Województwo mazowieckie: http://www.edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2017/9600/akt.pdf


Województwo łódzkie

z dnia 24 października 2017 r.

Węgiel kamienny

 • Dopuszczony udział masowy WK o ziarnie 0-3 mm mniejszy od 15%, chyba że wartość opałowa wynosi min. 24 MJ/kg i zawartość popiołu jest mniejsza od 12%
 • Zakaz mułów i flotów i mieszanek z ich udziałem

Węgiel brunatny

 • Zakaz WB oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem WB

Drewno

 • Dopuszczona biomasa o wilgotności w stanie roboczym mniejszej od 20%

Kotły na paliwa stałe

 • od 1 maja 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu
 • od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kotły 3,4,5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły pozaklasowe)
 • od 1 stycznia 2027 można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przez wejściem w życie uchwały) i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy)
 • w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej od 1 stycznia 2020 można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przez wejściem w życie uchwały) i ekoprojekt

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)

 • od 1 stycznia 2022 nowe kominki/piece muszą spełniać wymagania ekoprojektu
 • od 1 stycznia 2025 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub wyposażyć w odpylanie)
 • w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej od 1 stycznia 2022 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub wyposażyć w odpylanie)

LINK DO UCHWAŁY:

Województwo łódzkie: http://dziennik.lodzkie.eu/GetActPdf.ashx?year=2017&book=0&position=4549


Województwo wielkopolskie

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Węgiel kamienny

 • Udział masowy WK o ziarnie 0-3 mm mniejszy od 15%, chyba że wartość opałowa wynosi min.24 MJ/kg i zawartość popiołu jest mniejsza od 12%
 • Zakaz mułów i flotów i mieszanek z ich udziałem
 • Dopuszczony udział masowy WK o ziarnie 0-3 mm mniejszy niż15%

Węgiel brunatny

 • Zakaz WB oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem WB

Drewno

 • Dopuszczona biomasa o wilgotności w stanie roboczym mniejszej od 20%

Kotły na paliwa stałe

 • od 1 maja 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu i być kotłami automatycznymi lub zgazowującymi
 • od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły 3,4,5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły pozaklasowe)
 • od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przez wejściem w życie uchwały) i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy)

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)

 • od 1 maja 2018 nowe kominki/piece muszą spełniać wymagania ekoprojektu
 • od 1 stycznia 2026 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu lub sprawności większej od 80% (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub wyposażyć w odpylanie)

LINK DO UCHWAŁY:

Województwo wielkopolskie: https://www.umww.pl/attachments/article/53903/uchwa%C5%82a%20antysmogowa%20-%20woj.%20wielkopolskaie%20(bez%20Kalisza%20i%20Poznania).pdf


Województwo opolskie

z dnia 26 września 2017 r.

Węgiel kamienny

 • Zakaz mułów i flotów, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm, oraz paliw wyprodukowanych w wykorzystaniem mułów lub flotów
 • Udział masowy WK o ziarnie 0-3 mm mniejszy od 15%

Węgiel brunatny

 • Zakaz WB oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem WB

Drewno

 • Dopuszczona biomasa o wilgotności w stanie roboczym mniejszej od 20%

Kotły na paliwa stałe

 • Brak ograniczeń odnośnie urządzeń

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)

 • Brak ograniczeń odnośnie urządzeń

LINK DO UCHWAŁY:

Województwo opolskie: https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/09/367-uch-antysmogowa-1.pdf


Województwo podkarpackie

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Węgiel kamienny

 • Zakaz mułów i flotów i mieszanek z ich udziałem
 • Zakaz WK o uziarnieniu mniejszym od 5 mm i zawartości popiołu większej niż 12%

Węgiel brunatny

 • Zakaz WB oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem WB

Drewno

 • Dopuszczona biomasa o wilgotności w stanie roboczym mniejszej od 20%

Kotły na paliwa stałe

 • od 1 maja 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu, a do 31 grudnia 2019 – minimum 5 klasy
 • od 1 stycznia 2022 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 10 lat (do tej pory należy wymienić starsze i nieposiadające tabliczki znamionowej)
 • od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 5 lat (do tej pory należy wymienić starsze)
 • od 1 stycznia 2026 można eksploatować tylko kotły 3,4,5 klasy i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe)
 • od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy)

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)

 • od 1 stycznia 2020 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu
 • od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu lub sprawności większej od 80% (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub wyposażyć w odpylanie)

LINK DO UCHWAŁY:

Województwo podkarpackie: http://www.bip.podkarpackie.pl/attachments/article/4055/Uchwa%C5%82a%20Nr%20LII%20869%2018%20Sejmiku%20Wojew%C3%B3dztawa%20Podkarpackiego.pdf


Województwo lubuskie

z dnia 18 czerwca 2018 r.

Węgiel kamienny

 • Brak ograniczeń odnośnie jakości paliw

Węgiel brunatny

 • Brak ograniczeń odnośnie jakości paliw

Drewno

 • Brak ograniczeń odnośnie jakości paliw

Kotły na paliwa stałe

 • od 1 stycznia 2027 wszystkie kotły muszą spełniać wymagania 5 klasy

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)

 • od 1 stycznia 2027 wszystkie piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu

LINK DO UCHWAŁY:

Województwo lubuskie: http://bip.lubuskie.pl/228/2480/Uchwaly_Antysmogowe/


Województwo zachodniopomorskie

z dnia 26 września 2018 r.

Docelowo na terenie województwa od 1 maja 2019 r. zakazane będzie stosowanie paliw stałych tj.:

 1. paliwa niesortowane w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427 t.j. ze zm.);
 2. muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem;
 3. węgiel brunatny;
 4. paliwa niespełniające wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427 t.j. ze zm.).

Docelowo na terenie województwa zachodniopomorskiego dopuszczone będzie eksploatowanie instalacji na paliwo stałe spełniające minimalny standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości sprawności cieplnej oraz granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012.

Terminy wymiany kotłów są następujące:
 do 1 stycznia 2024 r. wymienić należy kotły niespełniające żadnych standardów emisyjnych (kotły bezklasowe tzw. kopciuchy)
– do 1 stycznia 2028 r. wymienić należy kotły poniżej klasy 5.

Docelowo na terenie województwa zachodniopomorskiego dopuszczone będzie eksploatowanie ogrzewaczy pomieszczeń (kominki, kozy, piece kaflowe itp.) spełniających minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w ust. 1 i 2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Wymiana lub dostosowanie ogrzewaczy niespełniających powyższych wymogów musi nastąpić do 1 stycznia 2028 r.

LINK DO UCHWAŁY:

Województwo zachodniopomorskie: http://www.srodowisko.wzp.pl/sites/default/files/uchwala_antysmogowa_xxx_540_18.pdf


Województwo kujawsko-pomorskie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

Uchwała zakazuje stosowania:

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
3) paliw w postaci sypkiej, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi
więcej niż 15%;
4) biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Kotły na paliwa stałe

 • od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły 3,4,5 klasy i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe)
 • od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy)

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)

 • od 1 stycznia 2024 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu

LINK DO UCHWAŁY:

Województwo kujawsko-pomorskie: https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-antysmogowa-3/


Województwo pomorskie – miasto Sopot

Uchwała z dnia 24 lutego 2020 r.

Kotły na paliwa stałe

 • od 1 stycznia 2024 – zakaz stosowania

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)

 • od 1 stycznia 2024 piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu

LINK DO UCHWAŁY:

Miasto Sopot: https://www.bip.pomorskie.eu/a,63117,w-sprawie-wprowadzenia-na-obszarze-gminy-miasta-sopotu-ograniczen-i-zakazow-w-zakresie-eksploatacji-.html


Województwo świętokrzyskie

Uchwała z dnia 29 czerwca 2020 r.

od 1 lipca 2021 roku zakaz spalania:

 • mułów i flotokoncentratów węglowych (a także mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem);
 • węgla brunatnego (oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla);
 • węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm (czyli tzw. miałów);
 • a także wilgotnej biomasy (tj. o wilgotności powyżej 20 proc.).
   

Kotły na paliwa stałe

 • od 1 lipca 2023 roku – zakaz stosowania kotłów pozaklasowych (tj. niespełniających norm określonych dla klasy 3, ani wyższej);
 • od 1 lipca 2024 roku – zakaz stosowania kotłów klasy 3 lub 4;
 • od 1 lipca 2026 roku – zakaz stosowania kotłów klasy 5
 • od 1 lipca 2026 roku – zakaz używania urządzeń grzewczych na paliwa stałe, jeśli istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowniczej lub ciepłowniczej. W przypadku urządzeń nowszych, tj. spełniających odpowiednie unijne normy ekoprojektu, zakaz ten wejdzie w życie dopiero w momencie końca ich żywotności.

LINK DO UCHWAŁY:
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2020/2616/akt.pdf


Województwo pomorskie (z wyłączeniem miasta Sopot)

Uchwała z dnia 28 września 2020 r.

od 1 stycznia 2021 roku zakaz spalania:

 • mułów i flotokoncentratów węglowych (a także mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem);
 • węgla brunatnego (oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla);
 • miały o wymiarze ziarna 1 ÷ 31,5 mm miał I, miał II, miał III, Tabeli nr 6 załącznika do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
 • wilgotnej biomasy (tj. o wilgotności powyżej 20 proc.).
   

Kotły na paliwa stałe

 • od 1 września 2024 roku – zakaz stosowania kotłów pozaklasowych (tj. niespełniających norm określonych dla klasy 3, ani wyższej);
 • od 1 września 2026 roku – zakaz stosowania kotłów klasy 3 lub 4;
 • od 1 lipca 2035 roku – zakaz stosowania kotłów klasy 5
 • mieszkańcy miast, którzy ogrzewają domy kotłami CO lub piecami na paliwa stałe, w pierwszej kolejności mają obowiązek podłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej. Jeśli nie ma możliwości podłączenia się do miejskiego ogrzewania, uchwały zezwalają na stosowanie gazu lub lekkiego oleju opałowego.
 • Na wsiach priorytet mają sieci ciepłownicze. Nie ma obowiązku korzystania z gminnych sieci gazowych.

LINK DO UCHWAŁY:
https://bip.pomorskie.eu/a,64128,w-sprawie-wprowadzenia-na-obszarze-wojewodztwa-pomorskiego-z-wylaczeniem-gminy-miasta-sopotu-i-obsza.html