Ograniczenie transportu w miastach

Celem ograniczenia emisji py┼é├│w wywo┼éanych nadmiernym ruchem samochod├│w, w┼éadze miast maj─ů mo┼╝liwo┼Ťci prawne ograniczaj─ůce ruch samochod├│w w miastach: ustanowienie Stref Czystego Transportu, podnie┼Ť─ç op┼éaty parkingowe oraz pobiera─ç op┼éaty za wjazd do centr├│w miast.
Strefa Czystego Transportu

Ustawa o elektromobilno┼Ťci i paliwach alternatywnych w art. 39 i 40 daje┬ámo┼╝liwo┼Ť─ç radzie gminy┬áustanowi─ç┬ástref─Ö czystego transportu.

Strefa taka jest tworzona, aby przeciwdzia┼éa─ç negatywnemu oddzia┼éywaniu na zdrowie ludzi i ┼Ťrodowisko zanieczyszcze┼ä zwi─ůzanych z emisj─ů z transportu. Z za┼éo┼╝enia mo┼╝na wyznaczy─ç granice takiej strefy na obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj─ů budynk├│w u┼╝yteczno┼Ťci publicznej.

Do strefy czystego transportu, kt├│rej granice oznacza si─Ö znakami drogowymi, ogranicza si─Ö wjazd pojazd├│w innych ni┼╝:

  1. elektryczne;
  2. nap─Ödzane wodorem;
  3. nap─Ödzane gazem ziemnym

Rada gminy ma prawo wprowadzi─ç, inne ni┼╝ og├│lne, zasady wjazdu do strefy czystego transportu.

Przepisy dotycz─ůce czystych stref w centrach du┼╝ych miast zawarte w┬áUstawie o elektromobilno┼Ťci i paliwach alternatywnych┬áje┼Ťli wprowadza─ç bez modyfikacji ze strony gminy, s─ů w praktyce nierealizowalne, bo liczba pojazd├│w, kt├│re spe┼éniaj─ů wymogi jest tak ma┼éa, ┼╝e w praktyce w og├│le wyeliminowanoby transport i komunikacj─Ö samochodow─ů w centrach miast. Analiza przeprowadzona przez NIK na przyk┼éadzie pi─Öciu du┼╝ych miast wykaza┼éa, ┼╝e wed┼éug kryteri├│w ustawowych, uprawnienia do wjazdu do stref┬á wedle zapis├│w posiada┼éoby zaledwie 0,03% wszystkich zarejestrowanych w tych miastach pojazd├│w silnikowych, czyli nieca┼éy 1000 pojazd├│w, np. w ┼üodzi – 63.

Z drugiej strony przepisy ustawy nie blokuj─ů w ┼╝aden spos├│b importu samochod├│w u┼╝ywanych.┬á W naszej opinii nale┼╝y dopu┼Ťci─ç tworzenie stref czystego transportu w oparciu o standard Euro ÔÇô tak ┼╝eby opr├│cz pojazd├│w elektrycznych i na CNG do stref dopu┼Ťci─ç pojazdy spe┼éniaj─ůce normy Euro. W innym przypadku strefy nie b─Öd─ů obejmowa─ç odpowiednio du┼╝ych obszar├│w miast, przez co nie prze┼éo┼╝─ů si─Ö na popraw─Ö jako┼Ťci powietrza.


Zapisy Ustawy o elektromobilno┼Ťci i paliwach alternatywnych

Art. 39.┬á1. W celu zapobie┼╝enia negatywnemu oddzia┼éywaniu na zdrowie ludzi i ┼Ťrodowisko w zwi─ůzku z emisj─ů zanieczyszcze┼ä z transportu w gminie licz─ůcej powy┼╝ej 100 000 mieszka┼äc├│w dla terenu ┼Ťr├│dmiejskiej zabudowy lub jej cz─Ö┼Ťci, stanowi─ůcej zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze ┼Ťr├│dmie┼Ťcia, okre┼Ťlonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w studium uwarunkowa┼ä i kierunk├│w zagospodarowania przestrzennego gminy, mo┼╝na ustanowi─ç na obszarze obejmuj─ůcym drogi, kt├│rych zarz─ůdc─ů jest gmina, stref─Ö czystego transportu, do kt├│rej ogranicza si─Ö wjazd pojazd├│w innych ni┼╝:

1) elektryczne;

2) nap─Ödzane wodorem;

3) nap─Ödzane gazem ziemnym.

2. Posiadacz pojazdu nap─Ödzanego gazem ziemnym mo┼╝e skorzysta─ç z wy┼é─ůczenia, o kt├│rym mowa w ust. 1 pkt 3, je┼╝eli zapewni oznakowanie tego pojazdu na jego przedniej szybie zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ÔÇô Prawo o ruchu drogowym. Oznakowanie to wydaje posiadaczowi pojazdu w├│jt, burmistrz albo prezydent miasta w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania albo siedziby posiadacza pojazdu.

3. Od ograniczenia, o kt├│rym mowa w ust. 1, s─ů zwolnione:

1) pojazdy:

a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, jednostek ochrony przeciwpożarowej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz służb ratowniczych,

b) u┼╝ywane we flocie obs┼éuguj─ůcej Kancelari─Ö Prezesa Rady Ministr├│w,

c) zarz─ůd├│w dr├│g i realizuj─ůce zadania na rzecz zarz─ůdc├│w dr├│g,

d) Si┼é Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a tak┼╝e si┼é zbrojnych pa┼ästw obcych, je┼╝eli umowa mi─Ödzynarodowa, kt├│rej Rzeczpospolita Polska jest stron─ů, tak stanowi,

e) o dopuszczalnej masie ca┼ékowitej do 3,5 t, kt├│rych w┼éa┼Ťcicielami, posiadaczami lub u┼╝ytkownikami s─ů mieszka┼äcy strefy czystego transportu;

2) specjalistyczne ┼Ťrodki transportu sanitarnego, wykorzystywane przez zespo┼éy ratownictwa medycznego oraz zespo┼éy transportu sanitarnego;

3) autobusy zeroemisyjne

4) autobusy szkolne.

4. Rada gminy, w uchwale ustanawiaj─ůcej stref─Ö czystego transportu, mo┼╝e ustanowi─ç wy┼é─ůczenia od ograniczenia wjazdu do tej strefy inne ni┼╝ okre┼Ťlone w ust. 3.

4a. Rada gminy, w uchwale ustanawiaj─ůcej stref─Ö czystego transportu, mo┼╝e dopu┼Ťci─ç poruszanie si─Ö po tej strefie, w okresie nie d┼éu┼╝szym ni┼╝ 3 lata od dnia przyj─Öcia uchwa┼éy, pojazd├│w innych ni┼╝ okre┼Ťlone w ust. 1 i 3ÔÇô4 pod warunkiem uiszczenia op┼éaty.

4b. Op┼éata za wjazd do strefy czystego transportu stanowi doch├│d gminy, kt├│ry mo┼╝e by─ç wykorzystany wy┼é─ůcznie na potrzeby:

1) oznakowania strefy czystego transportu;

2) zakupu autobus├│w zeroemisyjnych;

3) pokrycia koszt├│w wykonania analizy, o kt├│rej mowa w art. 37 ust. 1.

4c. Opłata za wjazd do strefy czystego transportu:

1) nie mo┼╝e by─ç wy┼╝sza ni┼╝ 2,50 z┼é za godzin─Ö i mo┼╝e by─ç pobierana jedynie za poruszanie si─Ö po tej strefie pojazd├│w innych ni┼╝ okre┼Ťlone w ust. 1 i 3ÔÇô4 w godzinach od 900 do 1700;

2) może mieć formę opłaty abonamentowej lub zryczałtowanej.

4d. Opłatę za wjazd do strefy czystego transportu pobiera wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

5. Granice obszaru strefy czystego transportu oznacza si─Ö znakami drogowymi.

Art. 40. 1. Strefę czystego transportu ustanawia, w drodze uchwały, rada gminy.

2. Uchwa┼éa, o kt├│rej mowa w ust. 1, okre┼Ťla:

1) granice obszaru strefy czystego transportu;

2) spos├│b organizacji ograniczenia wjazdu do strefy czystego transportu;

3) dodatkowe sposoby podania do publicznej wiadomo┼Ťci tre┼Ťci uchwa┼éy o ustanowieniu strefy czystego transportu.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 1, stanowi akt prawa miejscowego.

Strefa czystego transportu to narz─Ödzie s┼éu┼╝─ůce do ograniczenia emisji zanieczyszcze┼ä komunikacyjnych, m. in. py┼é├│w i tlenk├│w azotu, zmniejszania nat─Ö┼╝enia ruchu samochodowego na obszarze silnie u┼╝ytkowanym przez pieszych, a tak┼╝e podnosz─ůce ich komfort poruszania si─Ö.


Uwolnienie stawek za parkingi

Ustawa o drogach publicznych┬áod┬á05.09.2019 r.┬á┬áumo┼╝liwia miastom tworzenie, tak jak dotychczas, stref p┼éatnego parkowania, ale te┼╝ ÔÇô i to nowo┼Ť─ç ÔÇô ┼Ťr├│dmiejskich strefy p┼éatnego parkowania. Te drugie b─Öd─ů mog┼éy powstawa─ç w miastach powy┼╝ej 100 tys. mieszka┼äc├│w i b─Ödzie mo┼╝na je wyznacza─ç w┼Ťr├│d intensywnej zabudowy, w ┼Ťcis┼éym centrum miasta lub dzielnicy.

Zwyk┼éa strefa p┼éatnego parkowania ma si─Ö r├│┼╝ni─ç od ┼Ťr├│dmiejskiej w┼éa┼Ťnie op┼éatami.

W przyj─Ötych zapisach co prawda nie dano samorz─ůdom prawa do ca┼ékowicie swobodnego ustalania wysoko┼Ťci op┼éat, ale te┼╝ nie wpisano tam konkretnej sumy. G├│rn─ů granic─Ö ceny pierwszej godziny parkowania powi─ůzano z p┼éac─ů minimaln─ů. W przypadku zwyk┼éej SPP nie mo┼╝e przekroczy─ç 0,15 proc. p┼éacy minimalnej (3,33 z┼é w 2019 roku), w przypadku ┼Ťr├│dmiejskiej SPP ÔÇô 0,45 proc. p┼éacy minimalnej (9,99 z┼é w 2019 roku). Stawki b─Öd─ů wi─Öc ros┼éy. Op┼éata za zaparkowanie samochodu w ┼Ťr├│dmiejskiej strefie p┼éatnego parkowania mo┼╝e by─ç nale┼╝na za ka┼╝dy dzie┼ä i ka┼╝d─ů godzin─Ö parkowania ÔÇö tak┼╝e w sobot─Ö, niedziel─Ö i za parkowanie w nocy.┬á Konkretne stawki i zasady okre┼Ťl─ů rady miast. Co najmniej 65% ┼Ťrodk├│w z op┼éat w ┼Ťr├│dmiejskiej strefie parkowania nale┼╝y przeznacza─ç wy┼é─ůcznie na┬áÔÇ×sfinansowanie poprawy publicznego transportu zbiorowego, budow─Ö lub przebudow─Ö infrastruktury pieszej lub rowerowej lub ziele┼ä i zadrzewienia w gminieÔÇŁ

Istotne jest te┼╝ podniesienie kary za brak op┼éaty za parkowanie. Ustalono j─ů na poziomie 10 proc. p┼éacy minimalnej, czyli 222 z┼é w 2019.


Zapisy Ustawy o drogach publicznych

Art. 13.┬á1. Korzystaj─ůcy z dr├│g publicznych s─ů obowi─ůzani do ponoszenia op┼éat za:

[1) postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania;]

<1) postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych: a) w strefie płatnego parkowania,

b) w ┼Ťr├│dmiejskiej strefie p┼éatnego parkowania;>┬á┬á

2) (uchylony)

3) przejazdy po drogach krajowych pojazd├│w samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ÔÇô Prawo o ruchu drogowym, za kt├│re uwa┼╝a si─Ö tak┼╝e zesp├│┼é pojazd├│w sk┼éadaj─ůcy si─Ö z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie ca┼ékowitej powy┼╝ej 3,5 tony, w tym autobus├│w niezale┼╝nie od ich dopuszczalnej masy ca┼ékowitej.

2. Korzystaj─ůcy z dr├│g publicznych mog─ů by─ç obowi─ůzani do ponoszenia op┼éat za:

1) przejazdy przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ci─ůgach dr├│g publicznych;

2) przeprawy promowe na drogach publicznych.

3. Od op┼éat, o kt├│rych mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, s─ů zwolnione:

1) pojazdy:

a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpiecze┼ästwa Wewn─Ötrznego, Agencji Wywiadu, S┼éu┼╝by Kontrwywiadu Wojskowego, S┼éu┼╝by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra┼╝y Granicznej, S┼éu┼╝by Ochrony Pa┼ästwa, S┼éu┼╝by Wi─Öziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywane przez S┼éu┼╝b─Ö Celno-Skarbow─ů, s┼éu┼╝b ratowniczych,

b) zarz─ůd├│w dr├│g,

c) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest

d) wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej,

e) pojazdy elektryczne, o kt├│rych mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno┼Ťci i paliwach alternatywnych;

2) autobusy szkolne przewo┼╝─ůce dzieci do szko┼éy.

3a. Od op┼éat, o kt├│rych mowa w ust. 1 pkt 3, s─ů zwolnione pojazdy:

1) Si┼é Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a tak┼╝e si┼é zbrojnych pa┼ästw obcych, je┼╝eli umowa mi─Ödzynarodowa, kt├│rej Rzeczpospolita Polska jest stron─ů, tak stanowi;

2) s┼éu┼╝b ratowniczych, s┼éu┼╝b ratownictwa g├│rniczego, Morskiej S┼éu┼╝by Poszukiwania i Ratownictwa, Stra┼╝y Granicznej, S┼éu┼╝by Ochrony Pa┼ästwa, S┼éu┼╝by Wi─Öziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywane przez S┼éu┼╝b─Ö Celno-Skarbow─ů, Policji, Agencji Bezpiecze┼ästwa Wewn─Ötrznego, Agencji Wywiadu, S┼éu┼╝by Kontrwywiadu Wojskowego, S┼éu┼╝by Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

3) zarz─ůdcy dr├│g krajowych wykorzystywane do utrzymania tych dr├│g.

4. Od op┼éat, o kt├│rych mowa w ust. 2 pkt 2, zwolnione s─ů:

1) ci─ůgniki rolnicze i inne maszyny rolnicze;

2) pojazdy zaopatrzone w kart─Ö parkingow─ů.

5. Korzystaj─ůcy z drogi publicznej jest zwolniony z op┼éat, o kt├│rych mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, w przypadku wykonywania przez niego przejazdu w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej.

6. Zwolnienie, o kt├│rym mowa w ust. 5, nast─Öpuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw transportu, na wniosek podmiotu wyst─Öpuj─ůcego o takie zwolnienie.

Art. 13b.┬á[1. Op┼éat─Ö, o kt├│rej mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera si─Ö za post├│j pojazd├│w samochodowych w strefie p┼éatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w okre┼Ťlone dni robocze, w okre┼Ťlonych godzinach lub ca┼éodobowo.]

<1. Op┼éat─Ö, o kt├│rej mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. a, pobiera si─Ö za post├│j pojazd├│w samochodowych w strefie p┼éatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w okre┼Ťlone dni robocze, w okre┼Ťlonych godzinach lub ca┼éodobowo.>

<1a. Op┼éat─Ö, o kt├│rej mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, pobiera si─Ö za post├│j pojazd├│w samochodowych w ┼Ťr├│dmiejskiej strefie p┼éatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w okre┼Ťlone dni lub codziennie, w okre┼Ťlonych godzinach lub ca┼éodobowo.>┬á

2. Stref─Ö p┼éatnego parkowania ustala si─Ö na obszarach charakteryzuj─ůcych si─Ö znacznym deficytem miejsc postojowych, je┼╝eli uzasadniaj─ů to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwi─Ökszenia rotacji parkuj─ůcych pojazd├│w samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczeg├│lno┼Ťci w celu ograniczenia dost─Öpno┼Ťci tego obszaru dla pojazd├│w samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.

<2a. ┼Ür├│dmiejsk─ů stref─Ö p┼éatnego parkowania ustala si─Ö na obszarach zgrupowania intensywnej zabudowy funkcjonalnego ┼Ťr├│dmie┼Ťcia, kt├│re stanowi faktyczne centrum miasta lub dzielnicy w mie┼Ťcie o liczbie ludno┼Ťci powy┼╝ej 100 000 mieszka┼äc├│w, je┼╝eli spe┼énione s─ů warunki, o kt├│rych mowa w ust. 2, a ustanowienie strefy p┼éatnego parkowania mo┼╝e nie by─ç wystarczaj─ůce do realizacji lokalnej polityki transportowej lub polityki ochrony ┼Ťrodowiska.

2b. Ustalenie ┼Ťr├│dmiejskiej strefy p┼éatnego parkowania, w tym ustalenie wysoko┼Ťci op┼éaty, o kt├│rej mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, wymaga uprzedniego przeprowadzenia przez w├│jta (burmistrza, prezydenta miasta) analizy, kt├│ra okre┼Ťli: 1) rotacj─Ö parkuj─ůcych pojazd├│w samochodowych w planowanej ┼Ťr├│dmiejskiej strefie p┼éatnego parkowania;

2) zak┼éadany poziom rotacji parkuj─ůcych pojazd├│w samochodowych w planowanej ┼Ťr├│dmiejskiej strefie p┼éatnego parkowania, z uwzgl─Ödnieniem r├│┼╝nych poziom├│w wysoko┼Ťci op┼éat za post├│j w tej strefie.>

[3. Rada gminy (rada miasta) na wniosek w├│jta (burmistrza, prezydenta miasta), zaopiniowany przez organy zarz─ůdzaj─ůce drogami i ruchem na drogach, mo┼╝e ustali─ç stref─Ö p┼éatnego parkowania.]

<3. Rada gminy (rada miasta) na wniosek w├│jta (burmistrza, prezydenta miasta), zaopiniowany przez organy zarz─ůdzaj─ůce drogami i ruchem na drogach, mo┼╝e ustali─ç stref─Ö p┼éatnego parkowania lub ┼Ťr├│dmiejsk─ů stref─Ö p┼éatnego parkowania.>

[4. Rada gminy (rada miasta), ustalaj─ůc stref─Ö p┼éatnego parkowania:

1) ustala wysoko┼Ť─ç op┼éaty, o kt├│rej mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, z tym ┼╝e op┼éata za pierwsz─ů godzin─Ö postoju pojazdu samochodowego nie mo┼╝e przekracza─ç 3 z┼é;

2) mo┼╝e wprowadzi─ç op┼éaty abonamentowe lub zrycza┼étowane oraz zerow─ů stawk─Ö op┼éaty dla niekt├│rych u┼╝ytkownik├│w drogi;

3) okre┼Ťla spos├│b pobierania op┼éaty, o kt├│rej mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1.]

<4. Rada gminy (rada miasta), ustalaj─ůc stref─Ö p┼éatnego parkowania lub ┼Ťr├│dmiejsk─ů stref─Ö p┼éatnego parkowania:

1) ustala wysoko┼Ť─ç op┼éaty, o kt├│rej mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b, z tym ┼╝e op┼éata za pierwsz─ů godzin─Ö postoju pojazdu samochodowego nie mo┼╝e przekracza─ç:

a) w strefie p┼éatnego parkowania ÔÇô 0,15% minimalnego wynagrodzenia, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 pa┼║dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac─Ö (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650),

b) w ┼Ťr├│dmiejskiej strefie p┼éatnego parkowania ÔÇô 0,45% minimalnego wynagrodzenia, o kt├│rym mowa w lit. a;

2) mo┼╝e wprowadzi─ç op┼éaty abonamentowe lub zrycza┼étowane oraz zerow─ů stawk─Ö op┼éaty dla niekt├│rych u┼╝ytkownik├│w drogi;

3) okre┼Ťla spos├│b pobierania op┼éat, o kt├│rych mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1.>

<4a. Ustalaj─ůc wysoko┼Ť─ç op┼éaty, o kt├│rej mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, rada gminy (rada miasta) bierze pod uwag─Ö wyniki analizy, o kt├│rej mowa w ust. 2b.>

5. Stawki op┼éat, o kt├│rych mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, mog─ů by─ç zr├│┼╝nicowane w zale┼╝no┼Ťci od miejsca postoju. Przy ustalaniu stawek uwzgl─Ödnia si─Ö progresywne narastanie op┼éaty przez pierwsze trzy godziny postoju, przy czym progresja nie mo┼╝e przekracza─ç powi─Ökszenia stawki op┼éaty o 20% za kolejne godziny w stosunku do stawki za poprzedni─ů godzin─Ö postoju. Stawka op┼éaty za czwart─ů godzin─Ö i za kolejne godziny postoju nie mo┼╝e przekracza─ç stawki op┼éaty za pierwsz─ů godzin─Ö postoju.

6. Organ w┼éa┼Ťciwy do zarz─ůdzania ruchem na drogach w uzgodnieniu z zarz─ůdc─ů drogi:

[1) wyznacza w strefie p┼éatnego parkowania miejsca przeznaczone na post├│j pojazd├│w, w tym stanowiska przeznaczone na post├│j pojazd├│w zaopatrzonych w kart─Ö parkingow─ů;]

<1) wyznacza w strefie p┼éatnego parkowania lub ┼Ťr├│dmiejskiej strefie p┼éatnego parkowania miejsca przeznaczone na post├│j pojazd├│w, w tym stanowiska przeznaczone na post├│j pojazd├│w zaopatrzonych w kart─Ö parkingow─ů;>

[1a) wyznacza, w strefie p┼éatnego parkowania, miejsca przeznaczone na post├│j pojazd├│w elektrycznych na czas ┼éadowania przy punktach ┼éadowania zainstalowanych w og├│lnodost─Öpnych stacjach ┼éadowania, o kt├│rych mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno┼Ťci i paliwach alternatywnych;]

<1a) wyznacza, w strefie p┼éatnego parkowania lub ┼Ťr├│dmiejskiej strefie p┼éatnego parkowania, miejsca przeznaczone na post├│j pojazd├│w elektrycznych na czas ┼éadowania przy punktach ┼éadowania zainstalowanych w og├│lnodost─Öpnych stacjach ┼éadowania, o kt├│rych mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno┼Ťci i paliwach alternatywnych;>

[2) mo┼╝e wyznacza─ç w strefie p┼éatnego parkowania zastrze┼╝one stanowiska postojowe (koperty) w celu korzystania z nich na prawach wy┼é─ůczno┼Ťci w okre┼Ťlonych godzinach lub ca┼éodobowo.]

<2) mo┼╝e wyznacza─ç w strefie p┼éatnego parkowania lub ┼Ťr├│dmiejskiej strefie p┼éatnego parkowania zastrze┼╝one stanowiska postojowe (koperty) w celu korzystania z nich na prawach wy┼é─ůczno┼Ťci w okre┼Ťlonych godzinach lub ca┼éodobowo.>

[7. Op┼éat─Ö, o kt├│rej mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera zarz─ůd drogi, a w przypadku jego braku ÔÇô zarz─ůdca drogi.]

<7. Op┼éaty, o kt├│rych mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera zarz─ůd drogi, a w przypadku jego braku ÔÇô zarz─ůdca drogi.>

 

Art. 40a.┬á1. Op┼éaty okre┼Ťlone w art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13f ust. 1, art. 39 ust. 7ab pkt 5 i art. 40 ust. 3 oraz kary pieni─Ö┼╝ne okre┼Ťlone w art. 29a ust. 1 i 2 oraz w art. 40 ust. 12, a tak┼╝e op┼éaty z tytu┼éu um├│w zawieranych na podstawie art. 22 ust. 2 s─ů przekazywane odpowiednio do bud┼╝et├│w jednostek samorz─ůdu terytorialnego lub na wyodr─Öbniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dr├│g Krajowych i Autostrad.

1a. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym op┼éaty pobierane przez partnera prywatnego, o kt├│rych mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 2 pkt 1, oraz op┼éata dodatkowa, o kt├│rej mowa w art. 13f ust. 1, stanowi─ů przychody partnera prywatnego.

1b. W przypadku powierzenia drogowej sp├│┼éce specjalnego przeznaczenia pobierania op┼éat, o kt├│rych mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, mog─ů one stanowi─ç przych├│d tej sp├│┼éki, je┼╝eli umowa, o kt├│rej mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych sp├│┼ékach specjalnego przeznaczenia, tak stanowi.

1c. Op┼éaty okre┼Ťlone w art. 13 ust. 1 pkt 3 oraz kary pieni─Ö┼╝ne okre┼Ťlone w art. 13k ust. 1 i 2 s─ů przekazywane na wyodr─Öbniony rachunek bankowy G┼é├│wnego Inspektora Transportu Drogowego.

<1d. ┼Ürodki uzyskane z op┼éat za post├│j pojazd├│w samochodowych w ┼Ťr├│dmiejskiej strefie p┼éatnego parkowania, w wysoko┼Ťci nie mniejszej ni┼╝ 65% tych op┼éat, oraz ┼Ťrodki z op┼éat dodatkowych, o kt├│rych mowa w art. 13f ust. 1, pobranych z tytu┼éu nieuiszczenia op┼éaty, o kt├│rej mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, gmina przeznacza wy┼é─ůcznie na sfinansowanie poprawy publicznego transportu zbiorowego, budow─Ö lub przebudow─Ö infrastruktury pieszej lub rowerowej lub ziele┼ä i zadrzewienia w gminie.

1e. Środki, o których mowa w ust. 1d, gmina gromadzi na wydzielonym rachunku.>


Płatny wjazd do centrów miast

Mo┼╝liwo┼Ť─ç pobierania op┼éaty za wjazd do Strefy Czystego Transportu wprowadzi┼éa┬áUstawa o ┬áelektromobilno┼Ťci i paliwach┬á alternatywnych. Op┼éaty te nie mog─ů by─ç wy┼╝sze ni┼╝ 2,50 z┼é i mog─ů by─ç pobierane jedynie za poruszanie si─Ö po strefie w godzinach od 9.00 do 17.00. Op┼éaty za wjazd do strefy czystego transportu stanowi─ů doch├│d gminy, kt├│ry mo┼╝e by─ç wykorzystywany tylko i wy┼é─ůcznie na walk─Ö z zanieczyszczeniami transportowymi.


Zapisy Ustawy o ┬áelektromobilno┼Ťci i paliwach alternatywnych:

Art. 39

4a. Rada gminy, w uchwale ustanawiaj─ůcej stref─Ö czystego transportu, mo┼╝e dopu┼Ťci─ç poruszanie si─Ö po tej strefie, w okresie nie d┼éu┼╝szym ni┼╝ 3 lata od dnia przyj─Öcia uchwa┼éy, pojazd├│w innych ni┼╝ okre┼Ťlone w ust. 1 i 3ÔÇô4 pod warunkiem uiszczenia op┼éaty.

4b. Op┼éata za wjazd do strefy czystego transportu stanowi doch├│d gminy, kt├│ry mo┼╝e by─ç wykorzystany wy┼é─ůcznie na potrzeby:

1) oznakowania strefy czystego transportu;

2) zakupu autobus├│w zeroemisyjnych;

3) pokrycia koszt├│w wykonania analizy, o kt├│rej mowa w art. 37 ust. 1.

4c. Opłata za wjazd do strefy czystego transportu:

1) nie mo┼╝e by─ç wy┼╝sza ni┼╝ 2,50 z┼é za godzin─Ö i mo┼╝e by─ç pobierana jedynie za poruszanie si─Ö po tej strefie pojazd├│w innych ni┼╝ okre┼Ťlone w ust. 1 i 3ÔÇô4 w godzinach od 9.00 do 17.00;

2) może mieć formę opłaty abonamentowej lub zryczałtowanej.

4d. Opłatę za wjazd do strefy czystego transportu pobiera wójt, burmistrz albo prezydent miasta.