Dokumenty do pobrania

Pliki do ściągnięcia 

Apel do premiera Morawieckiego o reformę Programu Czyste Powietreze – 22.01.2021

SmogExpress – gazeta antysmogowa

Ogłoszenie – nabór wniosków – 4 edycja programu „Nasze Powietrze”

Założenia bazy danych wskaźników emisji dla kalkulatora emisji zanieczyszczeń z urządzeń grzewczych na paliwa stałe

Transportowy pakiet legislacyjny PAS – SKRÓCONA WERSJA – 7 września 2020

Transportowy pakiet legislacyjny PAS, 7 września 2020

Analiza zdrowotna wariantów projektu Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego 2020

Program PAS dla czystego powietrza

Analiza zdrowotna wariantów projektu Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego 2020

Apel PAS do Prezydenta Andrzeja Dudy o odblokowanie dostępu do Programu Czyste Powietrze dla ludzi uboższych

Apel PAS do ministra Kurtyki w sprawie norm dla paliw stałych

Raport – Pomiary NO2 – Warszawa i Kraków, 2019

Uwagi POP 2020 Mazowsze

Badanie Remote Sensing – Kraków 2019, skrót

KOMITET WYBORCZY PSL – Plan walki ze smogiem (wybory 2019)

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Plan walki ze smogiem (wybory 2019)

KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ – Plan walki ze smogiem (wybory 2019)

KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ – Plan walki ze smogiem (wybory 2019)

KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – Plan walki ze smogiem (wybory 2019)

Podsumowanie trzeciego roku działania programu Nasze Powietrze

List Skawińskiego Alarmu Smogowego do RPO

Apel do Premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie natychmiastowych działań naprawczych programu Czyste Powietrze.

Raport PAS: Kontrola jakości węgla. STRESZCZENIE, 26.06.2019

Raport PAS: Kontrola jakości węgla. OCENA WDROŻENIA NOWYCH PRZEPISÓW KONTROLI JAKOŚCI WĘGLA, 26.06.2019

Apel PAS do premiera Morawieckiego ws. Programu Czyste Powietrze-14-sty-2019

Realizacja Programu Czyste Powietrze-odpowiedzi-NFOŚ-WFOŚ-22-lut-2019

Raport „Poza kontrolą”

Poradnik – Jak poradzic sobie z problemem spalania smieci?

Wniosek PAS do NFOS w sprawie Programu Czyste Powietrze

Apel do Premiera_Morawieckiego

Skrót raportu „Poza kontrolą”

Podsumowanie dwóch tur badań porównawczych czujników niskokosztowych

Badania energetyczno-emisyjne podczas przeciw i współprądowej realizacji procesu spalania w kotłach komorowych różnych konstrukcji- IChPW, KAS

Wniosek PAS go GIOŚ o kontrolę obrotu podkładami kolejowymi

Stanowisko PAS w sprawie rozporządzenia dotyczącego wymagań jakościowych dla paliw stałych

Stanowisko PAS w sprawie skutecznej kontroli przepisów dotyczących ochrony środowiska

List do Premiera Morawieckiego_wzmocnienie inspekcji ochrony środowiska

Skrót raportu „Domy ubóstwa”

Raport „Domy ubóstwa”

Uwagi PAS do ustawy o termomodernizacji

Sprawozdanie z badań – testy górne spalanie

Ocena wpływu zanieczyszczeń pyłowych na zewnątrz budynków na jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń

Książka – Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie

List PAS do premiera Morawieckiego, 18 września 2017 r.

Stanowisko Warszawy Bez Smogu do projektu mazowieckiej Uchwały Antysmogowej

Ocena skuteczności metody spalania węgla i drewna „od góry” jako narzędzia poprawy jakości powietrza w Polsce

Wstępna analiza wyników akcji badania powietrza „Małopolska bez smogu 2016”

RAPORT Mobilne pomiary stężeń pyłów zawieszonych w obrębie Krakowa, Podhala oraz Górnego Śląska

List KAS do ArcelorMittal w sprawie awaryjnych zdarzeń – nadmiernych emisji pyłów i gazów

Wypis z Ustawy o odpadach

USTAWA o dostępie do informacji publicznej

Artykuł 225 Kodeksu Karnego

USTAWA-fragment-Prawo ochrony środowiska

Przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

Poziomy informowania (PI) i alarmowe (PA) dla pyłu PM10 w państwch UE

APEL DO MINISTRA ŚRODOWISKA O UMOŻLIWIENIE SZEROKIEGO DOSTĘPU DO INFORMACJI O WYSOKIM ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

Apel do ministra środowiska o rzetelne informowanie o wysokim zanieczyszczeniu powietrza

Treść poprawki Prawa Ochrony Środowiska, art. 96

Apel do Minstra Gospodarki o wprowadzenie norm jakości dla węgla

Wybrane skutki zdrowotne ekspozycji na związki z grupy dioksyn

Efekty zdrowotne ekspozycji na pyłowe zanieczyszczenia powietrza

Wpływ zanieczyszczeń powietrza w okresie prenatalnym na zdrowie i dalszy rozwój dzieci

Skutki zdrowotne ekspozycji dzieci i ich matek na związki z grupy dioksyn