PAS apeluje do Prezydenta o odblokowanie dopłat do wymiany kotłów dla najubozszych

PAS zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o przyspieszenie prac nad inicjatywą ustawodawczą, zapowiedzianą przez Prezydenta w dniu 14 maja 2020 roku, której celem jest odblokowanie dostępu do Programu Czyste Powietrze dla ludzi uboższych.

Poniżej prezentujemy list PAS do Prezydenta Andrzeja Dudy.

Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o przyspieszenie prac nad inicjatywą ustawodawczą, zapowiedzianą przez Pana Prezydenta w dniu 14 maja 2020 roku1, której celem jest odblokowanie dostępu do Programu Czyste Powietrze dla ludzi uboższych. Jest to niezmiernie cenna i potrzebna inicjatywa, która umożliwi ludziom o niższych dochodach korzystanie z dotacji na wymianę starych kotłów emitujących do powietrza znaczne ilości zanieczyszczeń oraz ocieplenie domów, co z kolei przyczyni się do zmniejszenia rachunków za ogrzewanie.

Program Czyste Powietrze to ważny instrument służący poprawie jakości powietrza w naszym kraju. Od 15 maja tego roku działa on w nowej, zreformowanej formie, pozwalającej na znacznie łatwiejsze uzyskanie i rozliczenie dotacji. Polski Alarm Smogowy zabiegał o te zmiany–uważamy, że stanowią one krok w dobrym kierunku. Niestety reforma Programu Czyste Powietrze wciąż pozostaje niedokończona–najważniejszym brakującym elementem jest udostępnienie wyższego wsparcia dla ludzi uboższych. Obecnie Program Czyste Powietrze oferuje jedynie podstawowy próg wsparcia (30%kosztów inwestycji), co w przypadku ludzi uboższych jest stanowczo niewystarczające. Ubożsi mieszkańcy naszego kraju pozostali więc bez wsparcia w tym ważnym obszarze–stare zasady programu, gdzie ubodzy mogli otrzymać nawet 90% wsparcia przestały obowiązywać, a podwyższone wsparcie w ramach nowych zasad jest zablokowane brakiem odpowiednich regulacji prawnych. Taka sytuacja jest nie tylko niesprawiedliwa społecznie, ale również wysoce niekorzystna dla procesu poprawy jakości powietrza w naszym kraju. Przełoży się ona na zmniejszenie tempa likwidacji starych kotłów i grozi zapaścią Programu Czyste Powietrze.

W związku z tym zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o pilne przyspieszenie prac nad inicjatywą ustawodawczą zmieniającą Ustawę Prawo Ochrony Środowiska, która odblokuje udzielanie wyższego wsparcia ludziom uboższym w ramach Programu Czyste Powietrze. Gminy powinny jak najszybciej uzyskać uprawnienia i zostać zobowiązane do wystawiania zaświadczeń o dochodach, gdyż takie zaświadczenia są niezbędne do uzyskania wyższego wsparcia przez ludzi uboższych. Apelujemy o pilną interwencję w powyższym zakresie.