Minister Środowiska odpowiada PAS – nowe progi alarmowania o smogu już za tydzień

Podczas debaty na Forum Ekonomicznym w Krynicy, po pytaniu Andrzeja Guły skierowanym do ministra Kowalczyka padło ważne oświadczenie. Minister Środowiska zapowiedział że za tydzień ogłosi rozporządzenie z nowymi progami alarmowania o zanieczyszczeniu powietrza. Oznacza to, że najpóźniej 10 września zaczną obowiązywać nowe, obniżone progi alarmowania.

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, 3 września, w pawilonie Małopolska odbył się panel dyskusyjny ekoMałopolski " Uwolnić od smogu – poprawa jakości powietrza wyzwaniem XXI wieku". W spotkaniu udział wzięli: minister środowiska Henryk Kowalczyk, wicemarszałek woj. małopolskiego Tomasz Urynowicz, oraz Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego.

Podczas debaty po pytaniu Andrzeja Guły skierowanym do ministra Kowalczyka padło ważne oświadczenie. Minister Środowiska zapowiedział że za tydzień ogłosi rozporządzenie z nowymi progami alarmowania o zanieczyszczeniu powietrza. Oznacza to, że najpóźniej 10 września zaczną obowiązywać nowe, obniżone progi alarmowania.

Polski Alarm Smogowy zabiega o obniżenie progów alarmowania od początku swojego istnienia. Progi alarmowania w Polsce są obecnie tak wysokie, że – pomimo wysokich stężeń pyłów zawieszonych – nie są ogłaszane. Dopiero przy stężeniu powyżej 300 ug/m3 średniodobowo uruchamiane są ostrzeżenia o smogu (alarmy smogowe). Przy tak wysokim progu alarmowania społeczeństwo w praktyce nie jest informowane o zagrożeniu. Dlatego obniżenie progu zanieczyszczenia przy którym wysyłane są ostrzeżenia o zagrożeniu jest istotne z punktu zdrowia publicznego. Obniżenie progów alarmowania popiera również Małopolski Urząd Marszałkowski.

Ministerstwo Środowiska konsultowało z Ministerstwem Zdrowia na jakim poziomie należy ustanowić progi alarmowania.

Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia mówią o progu alarmowania na poziomie 80 μg/m3 – taki poziomy jest zbliżony do przyjmowanego w UE. Niestety, w kwietniu 2019 Minister Środowiska Henryk Kowalczyk ogłosił odmienne stanowisko, planując wprowadzenia dużo wyższych poziomów alarmowania- 250 μg/m3.

Z obecnych zapowiedzi ministra Kowalczyka wynika, że nowe progi będą niższe od tych zaproponowanych w kwietniu. Czy minister Kowalczyk przychyli się do rekomendacji Ministerstwa Zdrowia wciąż nie wiadomo.

Zdjęcia: Małopolski Urząd Marszałkowski