Skawiński Alarm Smogowy prosi o pomoc RPO w walce z toksycznymi emisjami

Skawiński Alarm Smogowy skierował pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich opisując problem zanieczyszczenia powietrza w Skawinie i zwracając się z prośbą o pomoc w związku z przeprowadzanym przez niego postępowaniem wyjaśniającym dotyczącym przemysłowego zanieczyszczenia powietrza w Skawinie.
 

Aktywiści wskazują na niedostateczne starania WIOŚ w pomiarach i zdiagnozowaniu problemu. „Uważamy, iż (nasze) informacje znakomicie ilustrują problem instytucji publicznych z nadzorem ekologicznym nad zakładami przemysłowymi” – czytamy w liście.

Aktywiści zwracają w nim uwagę, że uważne prześledzenie chronologii działań, podjętych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, oraz analiza ich wyników wskazują na katastrofalne zaniedbania w zakresie realizowania konstytucyjnego obowiązku władz publicznych w zakresie ochrony Obywatelek i Obywateli przed skutkami zanieczyszczenia środowiska (Art. 74 KRP).

Wyliczają oni szereg błędów merytorycznych, jakie w ich ocenie popełniła Inspekcja, zwracają uwagę na poważne i świadome nadużycia ze strony WIOŚ oraz wskazują na ich skutki: bezproduktywny, wynikający z wypaczonego obrazu sytuacji spór między władzami samorządowymi różnych szczebli, zamiast wspólnego działania na rzecz poprawy sytuacji Skawiny, a także innych miast przemysłowych, zrzeszonych w apolitycznej koalicji Dość Trucia!

W podsumowaniu listu czytamy: „w sprawie, której dotyczy wszczęte przez Pana postępowanie wyjaśniające, jak w soczewce skupiają się liczne patologie związane z systemem nadzorowania emisji przemysłowych przez powołane do tego instytucje. Artykuł 74 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Może i powinien być on realizowany za pośrednictwem stosownych instytucji (WIOŚ, GIOŚ) i w oparciu o istniejące prawo. Konkludując powyższe wywody należy stwierdzić, iż rozpatrywana przez Rzecznika Praw Obywatelskich sprawa pokazuje, że zarówno obecne instytucje, jak i obecne prawo regulujące ochronę środowiska i obywateli przed skutkami zanieczyszczeń nie gwarantują nam, Polkom i Polakom, ani bezpieczeństwa ekologicznego, ani rzetelnej informacji o stanie i ochronie.

List Skawińskiego Alarmu Smogowego można znaleźć TUTAJ