Czernichowski Alarm Smogowy, woj. małopolskie

Jesteśmy mieszkańcami gminy Czernichów, działającymi w trosce o poprawę jakości powietrza. Jest dużo do zrobienia i dlatego nie zostawiamy tego dziełu przypadku, lecz świadomie angażujemy się na rzecz pozytywnej zmiany warunków do życia. 
Wiemy czym oddychamy i chcemy oddychać na zdrowie…