Dzięki programowi „Biznes kontra smog” niemal 10 tys. uczestników dowiedziało się jak walczyć z zanieczyszczeniem powietrza

128 wolontariuszy z firm tworzących program „Biznes kontra smog” w ciągu zimy przeszkoliło niemal 10 tys. dzieci i młodzieży, w zakresie dbałości o czyste powietrze i przeciwdziałania powstawaniu smogu. W programie wzięło udział 139 placówek edukacyjnych, przede wszystkim ze Śląska i Małopolski. To pierwsze tak szerokie porozumienie firm na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. W planach kolejna edycja programu.

Program wolontariatu pracowniczego „Biznes kontra smog” powstał z inicjatywy firmy doradczej PwC, pod auspicjami Krakowskiego Alarmu Smogowego oraz Stowarzyszenia ASPIRE, zrzeszając 10 przedsiębiorstw: Akamai, Amway, Aon, CANPACK Group, Cisco, Hitachi Vantara, Herbalife Nutrition, Jacobs (Ch2M), Wilson HCG oraz Zurich Insurance Company LTD. Celem projektu jest edukacji dzieci i młodzieży w zakresie smogu i czystości powietrza.

„Wierzymy, że dobra edukacja jest pierwszym i być może najtrudniejszym krokiem w rozwiązywaniu większości problemów. Pozytywna reakcja ze strony uczestników naszych szkoleń, ich aktywne uczestnictwo i chęć kontynuowania tego typu zajęć, utwierdziła nas w przekonaniu, że jako biznes mamy ogromny społeczny potencjał, dlatego już pracujemy nad kolejną edycją programu” – mówi Bartosz Jasiołek, partner w PwC.

Pracownicy-wolontariusze wszystkich zrzeszonych firm i stowarzyszeń od października 2018 do marca 2019 prowadzili szkolenia w szkołach i przedszkolach, wyjaśniając czym jest smog, skąd się bierze i jak można przeciwdziałać temu zjawisku. W sumie w zajęciach wzięło udział niemal 10 tys. dzieci ze 139 placówek, przede wszystkim z województw śląskiego i małopolskiego, ale także z Łodzi i Opola.

„Zanieczyszczenie powietrza to problem nas wszystkich. Wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie, czyli podstawy jakości naszego życia. Odpowiednia edukacja to obok przepisów prawnych i programów finansowych jeden z trzech filarów działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Jak najwcześniejsze edukowanie o skali i źródłach zjawiska, o tym co możemy zrobić aby powietrze było w naszej okolicy czystsze, pozwoli sukcesywnie utrwalać pozytywne wzorce i zachowania, a tym samym chronić środowisko i nas samych” – podkreśla Anna Dworakowska, współzałożycielka Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Program „Biznes kontra smog” to pierwsze na polskim rynku tak szerokie porozumienie przedsiębiorstw w obszarze zaangażowania społecznego.  

„Dzięki współpracy tylu firm udało nam się pomnożyć możliwości pojedynczych grup wolontariuszy i zrealizować z sukcesem pierwszą edycję tego niezwykle potrzebnego w Polsce programu. Jestem niezwykle dumny, że firmy zrzeszone w ASPIRE aktywnie włączyły się do udziału w projekcie i już deklarują chęć udziału w kolejnych edycjach” – mówi Andrew Hallam, sekretarz generalny Stowarzyszenia ASPIRE.

Deklaracja firm zaangażowanych w program „Biznes kontra smog”

„Odpowiadając na jedno z najważniejszych wyzwań naszego społeczeństwa, jakim jest zła jakość powietrza i środowiska naturalnego w Polsce, deklarujemy swoje pełne zaangażowanie w program ‘Biznes kontra smog’, działając na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej Polaków”.


Informacje o PwC

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 158 krajach. Zatrudniamy ponad 250 tysięcy osób dostarczających naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, doradztwa podatkowego i prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie,  Financial Crime Unit w Gdańsku oraz dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu. PwC  w Polsce zatrudniają ponad 4 700 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.  

O Krakowskim Alarmie Smogowym

Krakowski Alarm Smogowy to ruch społeczny, który powstał w 2012 roku w odpowiedzi na dramatyczną jakość powietrza w Krakowie. Choć aktywność stowarzyszenia początkowo dotyczyła jedynie Krakowa, obecnie KAS prowadzi działania w całym kraju. Od 2014 roku pełni rolę koordynatora i sekretariatu Polskiego Alarmu Smogowego – sieci zrzeszającej oddolne ruchy antysmogowe z terenu całej Polski. Od początku swego istnienia KAS zabiega o ustanowienie niezbędnych ram prawnych (w tym norm jakości węgla, standardów emisyjnych dla kotłów, uchwał antysmogowych, ograniczeń w ruchu samochodowym), wdrożenie skutecznego systemu kontroli przepisów ochrony powietrza oraz uruchomienie szerokich programów finansowych wspierających mieszkańców w przejściu na źródła ciepła, które nie przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza. www.krakowskialarmsmogowy.pl

O Stowarzyszeniu ASPIRE

ASPIRE reprezentuje firmy z sektora IT i zaawansowanych usług biznesowych. To największa tego typu organizacja w Polsce, zrzeszająca ponad 180 podmiotów, głównie firmy o zasięgu międzynarodowym. Więcej informacji na stronie www.aspire.org.pl.

Strona programu „Biznes kontra smog”: www.facebook.com/BiznesKontraSmog

Kontakt:     
Dorota Franczukowska, Ekspert PwC, koordynator programu „Biznes kontra smog”
Tel. 519 507 685, dorota.franczukowska@pwc.com