Uwaga na fake news kolportowany przez Izbę Gospodarczą Sprzedawców Węgla

Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla rozpowszechnia od wczoraj nieprawdziwe informacje jakoby z powodu zimna umierało w Polsce 35 tys. osób. Dane te pochodzą z raportu „Ubóstwo energetyczne – śmiertelność i jej koszt”, autorstwa dr Grzegorz Libora z Uniwersytetu Śląskiego. Jednak nawet sam autor opracowania podchodzi do tej liczby z dystansem, a jego raport jest pełen błędów metodologicznych, jak pokazuje nasza analiza.

„Do liczby zgonów spowodowanych zimnem, jak i ich kosztu, należy podchodzić zatem z pewną dozą ostrożności, nie wyciągając z zaprezentowanych danych zbyt daleko idących wniosków”, napisał w podsumowaniu raportu autor dr Grzegorz Libor. Wątpliwości budzi także samo wyliczenie. Przede wszystkim liczne błędy metodologiczne i uproszczenia.

Większość z nich na stronie SmogLab.pl opisali eksperci Polskiego Alarmu Smogowego Jakub Jędrak i Łukasz Adamkiewicz. Wśród nich można wymienić między innymi to, że :

Autor raportu podaje liczbę 35 tys. zgonów, których przyczyną było w Polsce w 2017 roku zimno. W jaki jednak sposób Autor policzył te 35 tys. zgonów „z powodu zimna”? Po prostu z różnicy umieralności w zimie i w pozostałych miesiącach. Założył przy tym, że wyższa umieralność w miesiącach chłodnych jest w całości wyłącznie spowodowana wpływem niskiej temperatury.

Autor raportu zupełnie pominął wpływ, jaki na umieralność mają inne czynniki, poza temperaturą. Jakie? Choćby zwiększona zachorowalność na choroby zakaźne (np. grypę) w sezonie grzewczym. A także wpływ pyłowych zanieczyszczeń powietrza, których stężenia są w Polsce również znacznie wyższe w sezonie grzewczym niż poza nim.

Wpływ zanieczyszczeń pyłowych powietrza na zdrowie jest tak dobrze znany i udokumentowany, że pomijanie go w jakimkolwiek tego typu opracowaniu jest zupełnie niezrozumiałe. A raczej, jest zupełnie niezrozumiałe dopóki nie przypomnimy sobie, że raport dr Grzegorza Libora jest rozpowszechniany przez organizację zrzeszającą osoby zarabiające na sprzedaży węgla.

 

Więcej o raporcie: https://smoglab.pl/nierzetelne-niekompletne-i-wprowadzajace-czytelnika-w-blad-informacje-rozpowszechniane-przez-izbe-gospodarcza-sprzedawcow-wegla/