Konferencja IV Zagłębiowski Okrągły Stół dla Czystego Powietrza

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie odbył się IV Zagłębiowski Okrągły Stół dla Czystego Powietrza. Zaproszeni prelegenci i eksperci omówili stan powietrza w miastach Zagłębia Dąbrowskiego oraz jego wpływ na zdrowie. Przedstawili obecne i planowane działania dla poprawy stanu powietrza w naszym regionie.

Głównym wydarzeniem konferencji był panel prezydencki przeprowadzony w formie debaty. O działaniach samorządów w kwestii ograniczenia niskiej emisji w regionie opowiedzieli burmistrzowie i prezydenci Będzina, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca. W panelu wziął dział również Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu "Czyste Powietrze"

Krzysztof Olszak z Zagłebiowskeigo Alarmu smogowego podsumował realizację trzeciej edycji kampanii społecznej #ZaglebieBezSmogu.