Czechowicki Alarm Smogowy

Czechowicki Alarm Smogowy to inicjatywa społeczna mieszkańców zatroskanych złą jakością powietrza w gminie Czechowice-Dziedzice. Najważniejszym celem inicjatywy jest dążenie do osiągnięcia jakości powietrza spełniającego normy obowiązujące w naszym kraju oraz nie zagrażającego zdrowiu i życiu mieszkańców gminy.