Oświadczenie w sprawie spotu wyborczego Patryka Jakiego i wykorzystania wizerunku rzecznika PAS

Sztab wyborczy Patryka Jakiego opublikował 18 października 2018 r. spot wyborczy, w którym wykorzystał wizerunek rzecznika PAS – Piotra Siergieja. Publikacja odbyła się bez uzgodnienia z rzecznikiem, a kontekst, w jakim wizerunek został użyty może sugerować poparcie polityczne.

Wykorzystywanie w materiałach wyborczych wizerunku osób należących do Polskiego Alarmu Smogowego bez ich zgody jest niedopuszczalnie i nieetyczne. PAS jest organizacją apolityczną i nie bierze udziału w żadnych działaniach politycznych i wyborczych. Zdaniem PAS, organizacji walczącej o poprawę jakości powietrza, upolitycznianie działań antysmogowych jest szkodliwe dla sprawy, o którą walczy. Czyste powietrze nie ma barw politycznych.