Kandydaci na prezydenta Warszawy odpowiadają na pytania – Jak będziesz walczyć ze smogiem?

Warszawa Bez Smogu, antysmogowa inicjatywa wchodząca w skład Polskiego Alarmu Smogowego, zapytała 14 kandydatów na prezydenta Warszawy, jak zamierzają walczyć ze smogiem w Warszawie. Odpowiedziało zaledwie czworo kandydatów, w tym Rafał Trzaskowski. Pomimo zapowiedzi nie otrzymano odpowiedzi od jednego z dwóch głównych kandydatów – Patryka Jakiego. Kandydaci mieli na odpowiedź 12 dni.

Z nadesłanych odpowiedzi wynika, że kandydaci podchodzą do problemu zanieczyszczenia powietrza bardzo poważnie. Ankieta przygotowana przez WBS zawierała 17 pytań dotyczących planów działań poprawiających jakość powietrza w Warszawie. Odpowiedzi nadesłali Rafał Trzaskowski, Jan Śpiewak, Justyna Glusman i Sławomir Antonik.

Poniżej prezentujemy skrócone wersje odpowiedzi kandydatów.


ZMNEJSZENIE LICZBY SAMOHODÓW NA ULICACH WARSZAWY, LEZ, STREFA TEMPO 30


Rafał Trzaskowski

Rozbudowa sieci parkingów P+R na obrzeżach miasta i współpraca przy tym z gminami metropolii w budowie takich obiektów na ich terenach. Rozwój sieci buspasów i ścieżek rowerowych. Zamiast zakazów wjazdu samochodów zachęty do przesiadania się do komunikacji publicznej. Rozpocznie prace nad poszerzeniem strefy Tempo 30.

Jan Śpiewak

Rozbudowa parkingów P+R, rozwój komunikacji aglomeracyjnej, ale bez zakazów wjazdu samochodów do miasta. Należ zmienić myślenie o komunikacji w Warszawie, otworzyć sieć na całą aglomerację. W Warszawie brakuje połączeń równoległych. Potrzeba sieci kolei obwodowej. Dobudować należy łączniki. Strefy Tempo 30 tak, szczególnie wokół placówek oświatowych.

Justyna Glusman

Kluczowa jest poprawa jakości połączeń komunikacji miejskiej, uzupełnienie połączeń transportem publicznym do lokalizacji wykluczenia transportowego, wdrożenie programu integracji kolei z innymi środkami transportu (efekt 10 linii metra), zmiany w organizacji ruchu, wsparcie dla tworzenia przyspieszonych linii podmiejskich we współpracy z okalającymi gminami.

Sławomir Antonik

Ograniczenia dla samochodów o normie spalania Euro 0 i Euro 1. Parkingi metropolitalne w skali 200 tys. miejsc parkingowych na trasach dojazdowych do Warszawy przy stacjach kolejowych i przystankach autobusowych. Wygodna komunikacja metropolitalna, pociągi i autobusy za rozsądną cenę. Proponuje wprowadzenie strefy Tempo 30 przy szkołach.


BUSPASY, STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA


Rafał Trzaskowski

Priorytetowy jest buspas na ul. Puławskiej (od Dworca Południowego do granicy miasta). Płatne parkowanie i wzrost opłat – konieczne konsultacje z mieszkańcami.

Jan Śpiewak

Należy rozważyć buspasy w stronę Bemowa, na Wisłostradzie do Bielan, ul. Powsińska od Konstancina, ul. Modlińska, Puławska, al. Wilanowska i dolinka Służewiecka; poszerzenie strefy płatnego parkowania na Saską Kępę, Stary Mokotów, być może Ochotę. Chce prawa do parkowania w oparciu o kartę Warszawiaka. Poprawi to komfort życia i będzie zachętą do płacenia podatków. Wyższe opłaty za parkowanie – powinny być tak skonstruowane, żeby zniechęcać do parkowania dłużej niż 3-4 godziny.

Justyna Glusman

Należy wprowadzić elastyczne opłaty parkingowe – zróżnicowane na poszczególnych obszarach miasta oraz w różnych porach, zmiany w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania – poszerzenie (po konsultacjach społecznych) strefy, wyłączyć niektóre małe uliczki z parkowania dla osób niebędących mieszkańcami, zlikwidować zdiagnozowane już patologie, takie jak rejestracja kilkunastu aut w strefie na jeden lokal.

Sławomir Antonik

Wprowadzi buspasy na trasach dojazdowych do miasta, by samochody nie wjeżdżały do Warszawy. Potrzebna jest wygodna i sprawna alternatywa dla samochodu w postaci komunikacji publicznej oraz parkingów – realizacja wspólnie z gminami i sejmikiem. Proponuje podwyższenie opłat za parkowanie i rozszerzenie strefy płatnego parkowania.


ŚCIEŻKI ROWEROWE


Rafał Trzaskowski

Priorytet – połączenie istniejących tras rowerowych w jedną sieć. Docelowo sieć ma mieć 800 km. Przeprawa pieszo-rowerowa przez Wisłę na wysokości ul. Karowej, przygotowania do drugiej przeprawy na wysokości ul. Boleść i Ratuszowej.

Jan Śpiewak

Priorytet to trasa Ursynów – Śródmieście, potrzebne są ścieżki w al. Jerozolimskich i Marszałkowskiej do Muranowa.

Justyna Glusman

Uzupełni drogi rowerowe na brakujących odcinkach, tak aby tworzyły spójną sieć, w szczególności w centrum miasta, gdzie dziś ona nie istnieje.

Sławomir Antonik

Będą robione sukcesywnie, głównie most Śląsko-Dąbrowski.


DOPŁATY DO WYMIANY KOTŁÓW


Rafał Trzaskowski

100% kosztów kotła, opłata przyłączeniowa i instalacja rozprowadzenia ciepła (łącznie nie więcej niż 12 tys. zł), ułatwienie procedury, doradztwo w dzielnicach. Budżet roczny na wymianę – 30 mln zł. Wprowadzenie ekodoradców. Wraz z wymianą pieców dotowana będzie termomodernizacja budynków.

Jan Śpiewak

Przyłączenie domów do sieci CO na koszt miasta oraz dopłaty do wymiany kotłów (ok. 10 tys. zł). Budżet to ok. 100 mln zł. Program „Niski rachunek” – grupowy zakup paliwa przez gospodarstwa domowe. Ekodoradcy w dzielnicach. Dopłaty do termomodernizacji wymagają współpracy Ratusza i rządu, ponieważ skala finansowa takiego przedsięwzięcia jest olbrzymia.

Justyna Glusman

Reforma systemu dopłat: wprowadzenie kryterium zamożności, doradztwo w dzielnicach, kampania informacyjna, dopłaty na podstawie niezapłaconych jeszcze faktur, dopłaty również do instalacji wewnętrznej; dopłata ok. 12 tys. zł. Dodatkowe premie za przejście na niskoemisyjne źródła ogrzewania. Wsparcie dla termomodernizacji budynków. Budżet to ok. 200 mln zł.

Sławomir Antonik

Przewidywane koszty działań antysmogowych – 1,5 mld zł. Przez 3-5 lat budżet 30-50 mln zł na dopłaty do kredytów i premii termomodernizacyjnych. Refundacja 25% opłaty przyłączeniowej oraz ok. 25% dotacji w formie spłaty odsetek od kredytów termomodernizacyjnych. Pożyczki nieoprocentowane na termomodernizacje, których nie obejmą kredyty rządowe (NFOŚ).


UBÓSTWO ENERGETYCZNE


Rafał Trzaskowski

Wsparcie finansowe w ramach pomocy społecznej, kontynuacja programu Zielone Wsparcie, ale przy podwyższeniu kryterium dochodowego, tak by więcej rodzin skorzystało z pomocy.

Jan Śpiewak

Remont 9000 pustostanów (wymiana okien, drzwi i ocieplenie), co zapewni niskie koszty ogrzewania

Justyna Glusman

Poziom dofinansowania do 100% dla osób najbardziej potrzebujących oraz 100% refundacji kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej, wymiany pieców lub przyłączy. Program dotacji celowych do rachunków za ogrzewanie dla najuboższych.

Sławomir Antonik

Dopłaty do różnicy w kosztach ogrzewania.


WYMIANA "KOPCIUCHÓW" BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA


Rafał Trzaskowski

Do końca 2019, a do końca 2022 wszystkie lokale komunalne „bez dymu”.

Jan Śpiewak

Wymiana w ciągu 2-3 lat.

Justyna Glusman

Wymiana kotłów do końca 2019 roku oraz wsparcie dla najuboższych lokatorów, których nie uda się do tego czasu podłączyć do sieci CO.

Sławomir Antonik

Miejskie „kopciuchy” zostaną wymienione jak najszybciej.