Warszawa Bez Smogu apeluje do Prezydent Warszawy o skuteczny program dopłaty do wymiany kotłów

Aktywiści Warszawy Bez Smogu złożyli 20 czerwca petycję do Prezydent M.st. Warszawy domagając się zmiany programu dopłat do wymiany „kopciuchów” w stolicy.

Według szacunków UM Warszawa w stolicy funkcjonuje ok. 15 tysięcy pozaklasowych kotłów na paliwa stałe, czyli tzw. kopciuchów. Zdaniem inicjatywy Warszawy Bez Smogu, istniejący obecnie program dopłat do wymiany jest nieskuteczny i wymaga gruntownej zmiany.

– Zgodnie z wymogami Uchwały Antysmogowej dla woj. mazowieckiego do końca roku 2022 należy wymienić wszystkie kotły nie spełniające wymogów uchwały. Oznacza to, że w nadchodzących latach w Warszawie należy wymienić ok. 270 kotłów miesięcznie. Opracowany przez UM Warszawy program dopłat do wymiany kotłów sprawił, że w całym roku 2017 wymieniono zaledwie 262 kotły. Wymiana kotłów w takim tempie zajmie prawie 60 lat – mówi Monika Daniluk, aktywistka WBS i dodaje, że Warszawa potrzebuje czystego powietrza teraz, a nie w bliżej nieokreślonej przyszłości.

– Uważamy, że tak zamożne miasto jak Warszawa stać na utworzenie dużo ambitniejszego programu wymiany kopciuchów niż obecnie – mówi Piotr Siergiej z WBS. Porównanie liczy wymian kotłów z roku 2017: Kraków – 6185, Wrocław – 1812, a nawet podwarszawski Otwock – 190 pokazuje, że wynik Warszawy, największego i najbogatszego miasta w kraju, jest bardzo kiepski. Więcej kotłów niż w Warszawie wymieniono choćby w Katowicach, Łodzi, Poznaniu czy Rybniku. Nawet mała, podkrakowska gmina Zabierzów wymieniła tylko dwukrotnie mniej kotłów niż dwumilionowa Warszawa. Potrzebna jest fundamentalna zmiana podejścia, i temu właśnie służy nasza petycja.

Aktywiści Warszawy Bez Smogu wnioskują m.in. o zwiększenie w budżecie środków na wymianę kotłów na paliwa stałe do 240 mln zł na najbliższe 5 lat, bezgotówkowe rozliczanie obywateli, wyższe progi dofinansowania i szeroką pomoc miasta w wypełnianiu wniosków.

Bez przyspieszenia procesu wymiany kotłów nie uda się w szybkim tempie poprawić jakości powietrza w stolicy podczas sezonu grzewczego – dodaje Piotr Siergiej.

TREŚĆ PETYCJI

PETYCJA
w interesie publicznym
Ja, niżej podpisany Piotr Siergiej, działając jako członek nieformalnej inicjatywy obywatelskiej Warszawa Bez Smogu wchodzącej w skład Polskiego Alarmu Smogowego, na podstawie art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), mając na uwadze bardzo niską liczbę złożonych wniosków o dopłatę do wymiany kotła na paliwo stałe (279 w roku 2017) i 416 w naborze 2017-2018 roku (do kwietnia 2018 r.), wnoszę o:
1. Zwiększenie ilości środków przeznaczonych na wymianę kotłów i instalacji grzewczych. Obecnie zagwarantowane kwoty: 15 936 626 zł (2018) i 14 mln zł (2019) przy założeniu limitu dopłaty na 16 tys. zł wystarczy na zaledwie ok. 1000 wymian rocznie, co oznacza, że ok. 15 000 niskosprawnych kotłów, tzw. kopciuchów funcjonujących w Warszawie nie zostanie wymieninych w terminie wymaganym przez Uchwałę Antysmogową dla woj. mazowieckiego, czyli do 31 grudnia 2022. Szacowany przez WBS budżet przeznaczony na wymianę kotłów nie spełniających wymogów uchwały antysmogowej wynosi ok. 240 mln zł.
2. Bezgotówkowe rozliczenie inwestycji między Urzędem Miasta a wykonawcą.
3. Dodanie do inwestycji, na którą przeznaczane są dotacje, kosztów wykonania wewnętrznej instalacji c.o.
4. Określenie wysokości dotacji:
na likwidację palenisk na paliwa stałe – 900 zł za każdy kWh zainstalowanej mocy, dla zarówno instalacji c.o. i c.w.u., ale nie więcej niż 8000 zł (przedsiębiorcy – 4000zł);
na zakup i/lub montaż instalacji c.o. w wysokości 80 zł/m2 powierzchni ogrzewanej, ale nie więcej niż 8000 zł (przedsiębiorcy – 4000zł).
5. W miejscach, w których wymogi techniczne nie pozwalają na podłączenie do sieci gazowej lub ciepłowniczej dofinansowanie na zakup i instalację pompy ciepła w wysokości 3000 zł za każdy kW obliczeniowej mocy grzewczej, przy czym zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć 100 W/m2 ogrzewanej powierzchni i mocy niezbędnej do przygotowania c.w.u.
6. Uproszczenie procedury składania wniosków o dopłaty do wymiany kotła i instalacji
7. Umożliwienie przesunięcia wykonania inwestycji na następny okres rozliczeniowy w przypadku niespełnienia wymogów formalnych związanych z wykonaniem inwestycji wynikających z przyczyn obiektywnych (np. niepodłączenie posesji do sieci gazowej wynikające z winy dystrybutora gazu).
8. Dofinansowanie dla najuboższych projektu i przyłącza gazowego.
9. Utworzenie listy rekomendowanych wykonawców inwestycji aprobowanych przez UM. Takie działanie nie tylko pozwoli na wykonanie inwestycji przez uprawnione i wiarygodne podmioty gospodarcze, ale jest również skuteczną barierą przed nieuzasadnionym podnoszeniem cen za wykonanie inwestycji.
10. Wsparcie całej procedury i przygotowanie niezbędnej dokumentacji koniecznej do wymiany kotła lub zmiany źródła ciepła przez wykwalifikowaną, oddelegowaną w urzędzie osobę (ekodoradcę), lub umożliwienie wnioskodawcy upoważnienia wykonawcy do takich działań.