Petycja RAS do Marszałka woj. śląskiego o skrócenie okresu użykowania kotłów

Przedstawiciele RAS złożyli w Urzędzie Marszałkwskim woj. śląskiego petycję o zmianę Uchwały Antysmogowej, poprzez skrócenie okresów użytkowania „kopciuchów”.

Przyjechaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w celu złożenia petycji, która jest pokłosiem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 22 lutego 2018r. w przedmiocie nieprzestrzegania przez Polskę dyrektywy CAFE.

Petycję składamy w imieniu własnym oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku. W jej przygotowaniu pomógł nam mec  Miłosz Jakubowski z fundacji Frank Bold z Krakowa.

W tym wyroku Trybunał stwierdził, że Polska dopuściła się naruszenia art. 13 ust.1 dyrektywy poprzez regularne przekraczanie stężeń pyłów PM 10 oraz art. 23 ust.1 dyrektywy przez niezapewnienie by okresy przekroczeń były jak najkrótsze. Tym samym  wszelkie działania naprawcze ukierunkowane na poprawę jakości powietrza powinny uwzględniać wymóg dyrektywy tj. zapewniać aby okres przekroczeń był jak najkrótszy.

W naszej ocenie Uchwała antysmogowa nie spełnia wskazanego wyżej wymogu bowiem zezwala na używanie tzw. kopciuchów do 31 grudnia 2025r.a kotłów III i IV klasy do 31 grudnia 2027r., a to powoduje, iż a poprawę jakości powietrza mielibyśmy oczekiwać 10 lat co bez wątpienia nie jest najkrótszym okresem przekroczeń wg Trybunału Sprawiedliwości UE.

Wnosimy zatem aby tzw. kopciuchy, które w dacie wejścia w życie uchwały eksploatowane były powyżej 5 lat od daty ich produkcji  zostały wyeliminowane z użytkowania  od 1 stycznia 2021r. ,  a pozostałe kotły węglowe poniżej V klasy wyeliminowane zostały z użytkowania od 1 stycznia 2024r.

Taka zmiana Uchwały antysmogowej, a w szczególności eliminacja najstarszych kotłów mogłaby zostać uznana za dostosowanie się Rzeczypospolitej do wyroku Trybunału, bowiem o kilka lat skróciłaby okres dochodzenia do poziomów PM10 wskazanego w dyrektywie.

Co najważniejsze zmiana taka przyczyniłaby się niewątpliwie do  uratowania od przedwczesnej śmierci tysięcy mieszkańców śląska.