Domagamy zainicjowania spotkania prezydentów zagłębiowskich miast z Pełnomocnikiem Premiera

W dniu 25 kwietnia 2018 roku w Sosnowcu przebywał będzie Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” Piotr Woźny. Uczestniczył będzie w pierwszym panelu konferencji „ClairCity 2018” w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym,   Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 8.

Piotr Woźny w KPRM m.in. odpowiedzialny jest za kontynuację prac nad programem pilotażowym STOP SMOG, w ramach którego rząd będzie współpracować z 33 polskimi miastami umieszczonymi przez Światową Organizację Zdrowia na liście 50 miast w Europie z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, pomagając tym miastom przeprowadzić finansowaną ze środków publicznych termomodernizację budynków mieszkalnych należących do najmniej zamożnych gospodarstw domowych.

Sugerujemy aby korzystając z okazji pobytu Pana Pełnomocnika w Zagłębiu Dąbrowskim doprowadzić do spotkania z władzami miasta Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza. (Miastami znajdującymi się na liście 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej wg Światowej Organizacji Zdrowia, a wykluczonymi z pilotowego programu termomodernizacji z powodu liczby mieszkańców powyżej 100.000). Pełnomocnik wyrażał w mediach gotowość takiego spotkania, co potwierdził również podczas rozmów konsultacyjnych z Polskim Alarmem Smogowym nt. ww. programu.