Poznaj wynik debaty oksfordzkiej o czyste powietrze!

23 marca br. w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum odbył się finał Debat Oksfordzkich organizowanych w ramach Katowickiej Ligi Antysmogowej. Do ścisłego finału dotarły dwie najwytrwalsze drużyny: IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Teza debaty została wybrana w wyniku losowania i brzmiała „Uchwała antysmogowa województwa śląskiego ogranicza wolność obywatela w decydowaniu o wyborze technologii grzewczej do jego własnego domu”. Tezy bronili przedstawiciele ZSTiO2, natomiast w opozycji stanęła drużyna z IV Liceum Ogólnokształcącego.

Debatujący nie mieli łatwego zadania, bowiem temat był trudny. Jednakże obie strony dyskusji świetnie sobie poradziły z postawioną tezą. Padło wiele definicji kluczowych dla rozstrzygnięcia sporu, wiele argumentów za jak i przeciw. Oba zespoły stanęły na wysokości zadania, ale zwycięzca mógł być tylko jeden.

Jury debaty bacznie obserwowało i uważnie słuchało wypowiedzi uczestników, aby móc sprawiedliwie przydzielić punkty i wyłonić zwycięzcę.

Po długich obradach komisji, zliczeniu przydzielonych punktów oraz głosów widowni, zapadła decyzja:

Zwyciężyła drużyna z IV LO im. Stanisława Maczka. GRATULUJEMY! 🙂

Działanie dofinansowane ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej, w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze" Krakowski Alarm Smogowy Małopolska