Czy smog przydusił zagłębiowskie Straże Miejskie?

Analizując ilość kontroli i ilość wykrytych przypadków spalania śmieci można odnieść wrażenie że w Zagłębiu Dabrowskim można praktycznie bezkarnie spalać śmieci w domowym kotle. Straże Miejskie w Zagłębiu Dąbrowskim mogą bardziej skuteczniej realizować swoje obowiązki w kwestii działań antysmogowych. W związku z tym Zagłebiowski Alarm Smogowy skierował do komendantów specjalny apel.

Zgodnie z art. 191 Ustawy o odpadach za spalanie odpadów w domowym piecu grozi kara grzywny do 5 tys. zł. Funkcjonariusze Straży Miejskiej mają prawo samodzielnie lub z powołanym w tym zakresie rzeczoznawcą wejść do domu w celu przeprowadzenia kontroli. Co ważne, nie wpuszczając strażnika miejskiego właściciel nieruchomości popełnia przestępstwo z art. 225 Kodeksu Karnego, a funkcjonariusz w takiej sytuacji ma prawo wezwać policję. W miejscu, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, kontrolę można przeprowadzić całodobowo, a w nieruchomościach zamieszkałych od godziny 6.00 do 22.00.  Istotną sprawą jest również to, że przepisy prawa bardzo rygorystycznie traktują osobę, która uniemożliwia przeprowadzenia takiej kontroli. Grozi jej nawet kara pozbawienia wolności do lat 3.

               Dodatkowo zapisy prawa miejscowego, jaką jest Uchwała Antysmogowa zakazują spalania w domowych kotłach: mułu, flotu, węgla brunatnego oraz wilgotnego drewna. Przy stwierdzeniu takiego wykroczenia Straż Miejska ma obowiązek sporządzić protokół z takiej kontroli i skierować sprawę do sądu, w ubiegłym roku podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono w regionie przypadków takich naruszeń (sic!). Być może do funkcjonariuszy nie dotarła jeszcze wiedza o takiej Uchwale i jej zapisach…..

Analizując ilość kontroli i ilość wykrytych przypadków spalania śmieci można odnieść wrażenie że w Zagłębiu Dabrowskim można praktycznie bezkarnie spalać śmieci w domowym kotle, czy ludzkie zdrowie jest warte zaledwie mandatu w okolicach 100 zł? Porównanie działań zagłębiowskich straży miejskich i ich skuteczności do sąsiednich Katowic jest porażające, zarówno pod kątem ilości przeprowadzonych kontroli, jak i wykrytych nieprawidłowości i nałożonych mandatów. Strażnicy z Dąbrowy Górniczej rzadko wykorzystywali możliwość pobrania próbki popiołu do dalszej analizy, a Strażnicy z Czeladzi nie maja w ogóle możliwości pobierania próbek. Średnia wysokość nałożonego mandatu wacha się od 72 złotych w Dąbrowie Górniczej do 221 zł w Będzinie.

Straże Miejskie w Zagłębiu Dąbrowskim mogą bardziej skuteczniej realizować swoje obowiązki w kwestii działań antysmogowych. W związku z tym Zagłebiowski Alarm Smogowy skierował do komendantów Straży Miejskiej w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Będzinie i Czeladzi oraz do ich przełożonych, czyli włodarzy tych miast specjalny apel. Jego pełna treść:

 1. Niezwłoczne reagowanie na każde zgłoszenie podejrzenia popełnienia wykroczenia z art.191 Ustawy o odpadach,
 2. Wprowadzenie procedur oraz przeszkolenie funkcjonariuszy w celu umożliwienia skutecznego pobierania próbek popiołu oraz paliwa (paliwa zabronione Uchwałą Antysmogową) do dalszych badań własnoręcznie przez patrol podczas każdej interwencji. Umożliwi to zmniejszenie kosztów analizy próbek (co najmniej o połowę) co pozwoli na zwiększenie ilości pobieranych próbek.
 3. Wprowadzenia systemu rutynowych i codziennych planowanych kontroli posesji i mieszkań w budynkach wielorodzinnych w okresie zimowego sezonu grzewczego przez co najmniej jeden patrol pod kątem wykroczenia z art.191 Ustawy o Odpadach oraz łamania zapisów uchwały antysmogowej województwa śląskiego.
 4. Edukowania właścicieli posesji i mieszkań każdorazowo podczas kontroli poprzez:
 • przygotowanie i dystrybuowanie ulotki o szkodliwości dla zdrowia i skutkach finansowych palenia odpadów oraz paliw zabronionych uchwałą antysmogową,
 • informowanie właścicieli posesji i mieszkań o wymaganym terminie likwidacji kotła wymaganym przez Uchwałę Antysmogową poprzez naklejenie naklejki z odpowiednią data likwidacji na kontrolowane urządzenie grzewcze (przykładowy wzór naklejki w załączeniu poniżej)
 1. Ponieważ miasto nie posiada wiedzy o ilości i typie stosowanego przez mieszkańców ogrzewania indywidualnego, wdrożenie procedury ankietowania kontrolowanego gospodarstwa domowego pod kątem co najmniej:
 • wieku i typu urządzenia grzewczego
 • stosowanego paliwa.
 • staniu budynku – dokonanej bądź, niedokonanej termomodernizacji budynku,              w tym rodzaj (grubośc) ocieplenia
 • korzystania z innych (dodatkowych) sposobów ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej ( tj. kominki ogniwa słoneczne, itp.)

Pozyskane dane przekazywane będą do odpowiedniego Wydziału w urzędzie miasta zajmującego się Programem Ograniczania Niskiej Emisji celem dalszej obróbki.

 

Prosimy mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego aby zawsze kiedy widzą „dziwny” dym wydobywający się z komina nie pozostawiali tej sytuacji bez interwencji. Zgłaszamy Straży Miejskiej w takiej sytuacji telefonicznie lub pisemnie podejrzenie popełnienia wykroczenia z art. 191 Ustawy o odpadach.  Nie bądźmy obojętni w takich sytuacjach, pamiętajmy, że szkodliwe substancje z naszych kominów trafiają wprost do naszych płuc.