Warszawa Bez Smogu pisze apel do radnych Sejmiku

Inicjatwa Warszawa Bez Smogu zwróciła się do radnych Sejmiku woj. mazowieckiego o przyjęcie uchwały antysmogowej dla Mazowsza podczas sesji w dniu 24.10,2017

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie uchwały antysmogowej dla woj. mazowieckiego podczas posiedzenia Sejmiku Województwa w dn. 24.10.2017 r. Jako Warszawa Bez Smogu, inicjatywa wchodząca w skład Polskiego Alarmu Smogowego, zdecydowanie popieramy projekt uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego.

Uchwały antysmogowe, jakie podjęto w województwach małopolskim i śląskim, dowodzą, że możliwe jest ponadpartyjne porozumienie we wspólnym interesie społecznym. Obydwie te uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przez przedstawicieli wszystkich partii zasiadających w sejmikach, bez głosów sprzeciwu.

Liczymy, że również w województwie mazowieckim taka ponadpartyjna zgoda jest możliwa. Dowodzą tego deklaracje rządu oraz największych partii w Polsce, które w swoich programach zdecydowanie popierają walkę z zanieczyszczeniem powietrza.

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów 17 stycznia przyjął 14 rekomendacji dotyczących walki z zanieczyszczeniem powietrza. Również rządowa Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju 2020 traktuje ochronę powietrza jako jeden z priorytetów. Minister Morawiecki, podczas wystąpienia na konferencji w dniu 18 września tego roku, powiedział: "Traktuję problem smogu śmiertelnie poważnie". Dowiódł tego, wprowadzając przełomowe rozporządzenie zakazujące sprzedaży najgorszych kotłów – „kopciuchów”.

Również Platforma Obywatelska przedstawiła w Sejmie pakiet niezbędnych zmian w prawie, pozwalających na uruchomienie w każdym regionie programu walki ze smogiem. W stanowisku PO czytamy: „Nie możemy dłużej ignorować tego niebezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że to właśnie samorządy mogą najskuteczniej walczyć z trucizną w powietrzu".

Polskie Stronnictwo Ludowe zaproponowało Narodowy Program Antysmogowy, a prezes partii Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział 16 stycznia, że „Walka ze smogiem jest polską racją stanu”. Nie dziwi zatem fakt, że projekt uchwały przygotowany został przez Urząd Marszałkowski kierowany przez marszałka Adama Struzika z PSL.

Cieszy nas tak szerokie poparcie dla czystego powietrza i wierzymy, że głosowanie nad uchwałą obędzie się w atmosferze ponadpartyjnego porozumienia.

PIS, Rządowy program Czyste Powietrze:

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/rekomendacje-komitetu-ekonomicznego-rady-ministrow-w-sprawie-dzialan.html

http://www.parlamentarny.pl/spoleczenstwo/szydlo-rekomendacje-kerm-dot-walki-ze-smogiem-skierowane-do-doprecyzowania,20115.html

PSL, Narodowy Program Antysmogowy:

http://www.psl.pl/narodowy-program-antysmogowy-wedlug-ludowcow/

PO, Polska Samorządna, postulaty:
http://www.platforma.org/aktualnosc/50985/polska-samorzadna-ochrona-srodowiska