Rusza Śląska Szkoła Lokalnych Alarmów Smogowych

4 seminaria, 32 godziny dawki nowej wiedzy, 32 wykładowców, 30 uczestników. Właśnie rusza rekrutacja dla tych, którym zależy na czystym powietrzu, zdrowiu i życiu mieszkańców. Zejdź z kanapy, bo i ty możesz zostać aktywistą alarmu smogowego.

Śląska Szkoła Lokalnych Alarmów Smogowych to innowacyjny kompleksowy program rozwojowy dla lokalnych aktywistów zainteresowanych działalnością antysmogową. Jest wyjątkową propozycją Katowickiego Alarmu Smogowego i Fundacji Napraw Sobie Miasto skierowaną do osób działających na rzecz rozwoju społecznej oceny lokalnej polityki antysmogowej oraz realizacji działań rzeczniczych w celu wprowadzenia zmiany i doskonalenia, zgodnie z zasadami design thinking, lean management i evidence-based policy.

Program trwa 4 miesiące. 30 aktywistów lokalnych alarmów smogowych otrzyma wszechstronne i długofalowe wsparcie. Wezmą udział w cyklu czterech seminariów. Będą pracować w małych 10 osobowych zespołach z ekspertami stale współpracującymi z Polskim Alarmem Smogowym. Prowadzący zajęcia będą także opowiadać o formach podjęcia współpracy z najaktywniejszymi organizacjami, w zakresie tematów, które najbardziej będą interesować uczestników warsztatów. W trakcie 4 seminariów uczestnicy zapoznają się ze sposobami ograniczenia emisji zanieczyszczeń z urządzeń grzewczych małej mocy zasilanych paliwami stałymi i różnicami w podejściu do budowania gospodarki niskoemisyjnej i ograniczenia niskiej emisji. Będzie to również okazja do przedyskutowania różnych sposobów angażowania społeczności lokalnej w działania antysmogowe, a także wymiana doświadczeń na temat lokalnych uchwał antysmogowych.

Wśród partnerów Śląskiej Szkoły Lokalnych Alarmów Smogowych znajdą się przedstawiciele: Polskiego Alarmu Smogowego, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych – Wyjście Smoga, Gliwickiego Alarmu Smogowego, Raciborskiego Alarmu Smogowego, Rybnickiego Alarmu Smogowego, Zabrzańskiego Alarmu Smogowego, Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Głównego Instytutu Górnictwa, Śląskiego Centrum Chorób Serca, Fundacji Rzecz Społeczna, stowarzyszenia BoMiasto, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum.

Formularz rejestracyjny: tutaj (https://goo.gl/forms/KuxcWqzrV4NZDPOX2)

Kontakt: Patryk Białas, Katowicki Alarm Smogowy, tel. 606739037, patrykbialas@gmail.com

Projekt jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.