Do Zagłębia wrócił smog.

Zagłębiowski sezon smogowy uważamy za otwarty. Wczoraj – po 176 dniach bez smogu – stężenie szkodliwego dla zdrowia pyłu zawieszonego PM10 przekroczyło dopuszczalną normę dobową – było 54ug/m3. Przez najbliższe pół roku powietrze nie będzie nadawało się do oddychania przez prawie 100 dni