Społeczne Forum dla Czystego Powietrza: drugie warsztaty

Katowicki Alarm Smogowy zorganizował wczoraj drugie warsztaty w ramach Społecznego Forum dla Czystego Powietrza. Podczas warsztatów 3 grupy robocze wypracowały 3 sposoby włączenia mieszkańców w następujące inicjatywy: społeczne badanie jakości powietrza, wyjazd studyjny do Londynu i przyspieszenie realizacji programu "Czyste Powietrze". Pracowano metodą "kawiarenka wiedzy".

Warsztaty były wydarzeniem towarzyszącym 12. Forum Nowej Gospodarki.

Społeczne Forum dla Czystego Powietrza: warsztaty

Katowicki Alarm Smogowy zorganizował wczoraj drugie warsztaty w ramach Społecznego Forum dla Czystego Powietrza. Podczas warsztatów 3 grupy robocze wypracowały 3 sposoby włączenia mieszkańców w następujące inicjatywy:

  • społeczne badanie jakości powietrza,
  • wyjazd studyjny do Londynu
  • przyspieszenie realizacji programu "Czyste Powietrze". Pracowano metodą "kawiarenka wiedzy".

Warsztaty były wydarzeniem towarzyszącym 12. Forum Nowej Gospodarki.