Trwają kolejne pomiary jakości Zagłebiowskiego powietrza.

Działacze Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego, wspólnie z Tygodnik Twoje Zagłębie przeprowadzą w miesiącu marcu pomiary szkodliwego pyłu zawieszonego PM10 w regionie Zagłębia Dąbrowskiego w lokalizacjach znacznie oddalonych od stacji pomiarowych WIOŚ.

Mówiąc o złym stanie powietrza w Polsce najczęściej mieszkańcy Polski mają na myśli Kraków. To jednak błąd, bo problem smogu wywoływanego niska emisja z domowych palenisk dotyczy również wszystkich miast Zagłębia Dąbrowskiego. Stan powietrza w regionie regularnie mierzony i raportowany jest przez stacje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zlokalizowane w Dąbrowie Górniczej ul. Tysiąclecia i w Sosnowcu ul. Lubelska. Pozostałe miejscowości niestety nie posiadają aktualnej wiedzy o stanie powietrza w trakcie zimowego sezonu grzewczego, podobnie dzielnice Sosnowca znacznie odległe od stacji WIOŚ. Natomiast Dąbrowa Górnicza – profil oficjalny od początku stycznia 2017 prowadzi własne pomiary jakości powietrza przy użyciu 20 czujników stężenia pyłu zawieszonego, czujniki te rozlokowano praktycznie we wszystkich dzielnicach miasta. Wyniki pomiarów z Dąbrowa Górnicza z miesiąca Styczeń 2017 – TUTAJ.

Działacze Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego, wspólnie z Tygodnik Twoje Zagłębie przeprowadzą w miesiącu marcu pomiary szkodliwego pyłu zawieszonego PM10 w regionie Zagłębie Dąbrowskie w lokalizacjach znacznie oddalonych od stacji pomiarowych WIOŚ. W dniu 10 marca pyłomierz został zainstalowany w Sosnowiec w sercu dzielnicy Pogoń i przez kilka dni będą tam prowadzone ciągłe pomiary. Następnie pyłomierz przeniesiony będzie do Będzin na osiedle Syberka, a następnie do centrum Miasto Czeladź. Rok temu również wspólne pomiary prowadzone były min, w Czeladzi na osiedlu Piaski i centrum Będzina przy dworcu PKP i oczywiście wykazały bardzo złą jakość powietrza. Będziemy przypominać wyniki tych pomiarów.

Jesteśmy niezwykle zainteresowani wynikami pomiarów w lokalizacjach jakie wspólnie z partnerem zaplanowaliśmy do tej akcji, nawet jeśli wyniki mogą wydawać się już z dzisiaj oczywiste, to cierpliwie na nie czekamy. Będzin i Czeladź które nie maja własnych stacji pomiarowych zyskają dzięki naszym pomiarom ogólna wiedzę o stanie powietrze w okresie szczególnego zagrożenia dla zdrowia od niskiej emisji z palenisk domowych. Dziękuje naszemu partnerowi medialnemu za okazanie wysokiej społecznej odpowiedzialności i wspólne prowadzenie akcji pomiarowej ważnej dla edukacji mieszkańców, a w efekcie dla ich zdrowia. Już w chwili uruchomienia pyłomierza w Sosnowcu, chwilowe wskazanie wykazało stężenie szkodliwego pyłu zawieszonego PM10 na poziomie 80-90µg/m3, co jest wartością wynoszącą prawie 170%. dopuszczalnej wartości średniodobowej.

W Zagłębiu Dąbrowskim normy pyłu zawieszonego PM10 i szkodliwego benzo(a)pirenu są znacznie przekraczane każdego roku. W roku 2016 mieliśmy w Sosnowcu 65 dni, a w Dąbrowie Górniczej 70 dni z przekroczeniem dopuszczalnej średniodobowej normy pyłu zawieszonego PM10 mierzone przez stacje pomiarowe tła miejskiego. Tylko w tym roku, a jest dopiero początek marca, było to odpowiednio do dnia dzisiejszego 33 dni i 40 dni przekroczeń dopuszczalnej dla zdrowia normy. Standardy UE stwierdzają ze akceptowalne są maksymalnie 35 dni rocznie z przekroczeniem normy. Średnioroczne stężenia szkodliwego (substancja mutagenna i kancerogenna) benzo(a)pirenu było przekraczane kilkukrotnie, stacja pomiarowa zlokalizowana w w Dąbrowie Górniczej wskazała prawie 6 krotne przekroczenie dopuszczalnej normy. Głównym źródłem pochodzenia tych szkodliwych substancji jest spalanie w domowych wysoceemisyjnych kotłach paliw stałych takich jak węgiel i drewno. Dodatkowe szkodliwe substancje jak dioksyny czy metale ciężkie emitują do powietrza ci mieszkańcy regionu Zagłębia Dąbrowskiego którzy spalają śmieci.

Zapraszamy do śledzenia relacji z pomiarów na stronach Tygodnik Twoje Zagłębie i Zagłębiowski Alarm Smogowy.