Smog zaatakował w Zagłębiu Dąbrowskim w weekend

W weekend w regione Zaglebia Dąbrowskiego utrzymywału się wysokie stężęnia szkodliwego pylu zawieszonego, znaczne przekroczenia dopuszczalnej dla zdrowia normy wystąpiły we wszystkich miastach regionu.