SMOG dusi całe Zagłębie – ale mieszkańcy nie są o tym informowani.

W ostatnich dniach w regionie Zagłębia Dąbrowskiego utrzymują się bardzo wysokie stężenia szkodliwego pyłu zawieszonego PM10. Stacje pomiarowe wskazują od piątku stałe przekroczenia poziomów dopuszczalnych szkodliwego dla zdrowia pyłu zawieszonego PM10. W niedzielę w regionie Zagłębia Dąbrowskiego średnie stężenie dobowe pyłu zawieszonego PM10 osiągnęło wartość 96µg/m3

W ostatnich dniach w regionie Zagłębia Dąbrowskiego utrzymują się bardzo wysokie stężenia szkodliwego pyłu zawieszonego PM10. Stacje pomiarowe wskazują od piątku stałe przekroczenia poziomów dopuszczalnych szkodliwego dla zdrowia pyłu zawieszonego PM10. W niedzielę w regionie Zagłębia Dąbrowskiego średnie stężenie dobowe pyłu zawieszonego PM10 osiągnęło wartość 96µg/m3 (dopuszczalne dla zdrowia stężenie średniodobowe szkodliwego pyłu zawieszonego PM10 wynosi 50µg/m3), natomiast wartości średnio godzinowe czasami przekraczały dopuszczalne stężenie średniodobowe o ponad 400%. Kolejne dni, jak wskazują prognozy WIOŚ w Katowicach niestety nie będą lepsze. (http://spjp.katowice.pios.gov.pl/prognoza_dobowa.aspx?zanieczyszczenie=PM10) Trwa Alarm Smogowy!

W ostatni weekend średniodobowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 przekraczały ponad dwukrotnie dopuszczalną normę, a wieczorne piki stężeń PM10, po rozpaleniu starych piecy „kopciuchów” sięgały często prawie 450% dopuszczalnej normy. Niestety większość mieszkańców Zagłębia nic o tym nie wiedziała. Żadna z ogólnie dostępnych miejskich stron internetowych, czy ich profili społecznościowych o tym nie informuje, milczą centra zarządzania kryzysowego. Starsi ludzie chodzą na spacery, a na otwartych lodowiskach bawią się dzieci. Zachęca się wręcz do wyjścia z domu i podziwiania świątecznych dekoracji. W związku z brakiem docierania do mieszkańców informacji o stanie powietrza apelujemy do mieszkańców by w trosce o swoje własne zdrowie i zdrowie najbliższych samodzielne kontrolowali jakości powietrza poprzez stronę internetową WIOŚ w Katowicach lub poprzez aplikacje jak np. SmokSmog i odpowiednio dostosowali aktywność na zewnątrz szczególnie dotyczy to kobiet w ciąży, osób starszych i dzieci. Aktywność fizyczna – uprawianie sportu, na świeżym powietrzu nawet dla ludzi zdrowych i młodych powinna być ograniczona.

Zagłębiowskie główne miasta Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza miasta znajdują się na liście Światowej Organizacji Zdrowia 50-ciu najbardziej zanieczyszczonych miast Europy, to tu  przekroczone są znacznie w sezonie grzewczym stężenia szkodliwego pyłu zawieszonego PM10 oraz rakotwórczego Benzo(alfa)pirenu. Głównym źródłem pochodzenia tych szkodliwych substancji jest spalanie w domowych kotłach  paliw stałych takich jak węgiel i drewno. Dodatkowe szkodliwe substancje jak dioksyny czy metale ciężkie emitują do powietrza dodatkowo ci mieszkańcy regionu, którzy spalają śmieci. W pozostałych miastach regionu jakości powietrza po prostu się nie mierzy, ale jego stan w żaden sposób nie odbiega jednak od jakości powietrza w Sosnowcu czy w Dąbrowie Górniczej.