Zabierzowski Alarm Smogowy

Działamy na rzecz poprawy jakości powietrza w gminie Zabierzów i w Polsce poprzez edukację ekologiczną w tym zakresie oraz poprzez zwiększanie wpływu mieszkańców na decyzje dotyczące jakości powietrza.

Zabierzowski Alarm Smogowy